Bezwaren tegen aanvliegroutes Lelystad Airport

woensdag 30 juli 2014
Bezwaren tegen aanvliegroutes Lelystad Airport

De gemeente Zwolle maakt zich zorgen over de beoogde aanvliegroutes voor de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad. De plannen en verwachte milieueffecten bieden wat de Overijsselse hoofdstad betreft onvoldoende zicht op en garanties dat overlast door landende vliegtuigen zo beperkt mogelijk blijft. De gemeente Zwolle heeft daarom zienswijzen ingediend op de plannen.

De kritiek op de ter inzage gelegde plannen wordt breed gedragen: ook de (buur)gemeenten Kampen en Zwartewaterland zijn ontevreden over het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Airport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en op het Milieueffectrapport.

Niet optimaal
Samengevat vindt Zwolle dat de gekozen route – onder meer over nieuwbouwwijk Stadshagen – niet optimaal is en dat landende vliegtuigen de stad te laag passeren, met geluidshinder en milieuverontreiniging tot gevolg. De gemeente constateert bovendien dat die effecten onvoldoende onderzocht zijn én dat niet duidelijk is hoe negatieve gevolgen van de plannen ondervangen kunnen worden.

Vlieghoogte
Zwolle zet zich al langer in om de uitbreiding van Lelystad Airport verantwoord vorm te geven. Vorig jaar diende de Overijsselse hoofdstad een zienswijze in waarin onder meer werd aangedrongen om een vlieghoogte van minimaal 1800 meter bij Zwolle aan te houden. Toentertijd zette het ministerie van Infrastructuur en Milieu in op een vlieghoogte bij Zwolle van iets meer dan 1200 tot zo’n anderhalve kilometer. Zwolle constateerde destijds dat er geen oog was voor de mogelijke overlast voor de 175 duizend inwoners in de woonregio Zwolle Kampen.

Zwolle constateert nu dat boven de (nieuwbouw)locatie Stadshagen, net als boven de bebouwing in ’s Heerenbroek en Wilsum, door het ministerie wordt ingezet op een vlieghoogte van iets meer dan 900 meter. De helft lager dan de beoogde 1800 meter en ook fors lager dan de vorig jaar genoemd 1200 meter. De routes liggen ook dicht bij de Zwolse wijken Berkum en Aa-landen. Zorgen zijn er bij de gemeente over het ontbreken van garanties dat de vliegroutes uiteindelijk niet nóg lager worden.

Milieueffecten
De gemeente dringt er op aan dat de milieueffecten (beter) in beeld worden gebracht voor de Zwolse inwoners. Het gaat dan om de geluidseffecten van de (lage) vliegroutes en om de uitstoot van stikstof. In het effectrapport van het ministerie wordt voor de uitwaarden van de IJssel geconstateerd dat maximale hoeveelheden voor natuurgebieden op sommige locaties worden overschreden. Voor vergelijkbare, kwetsbare gebieden als de uiterwaarden van de Vecht en het Zwarte Water zijn de effecten echter niet beoordeeld.

Het Milieueffectrapport, constateert Zwolle, geeft geen inzicht hoe de daadwerkelijke milieueffecten gecontroleerd, geëvalueerd en indien nodig aangepakt worden.

Alternatief
In de zienswijze vraagt Zwolle naar de mogelijkheden van een alternatieve aanvliegroute naar het vliegveld waarbij woonkernen worden vermeden en er geen negatieve gevolgen zijn voor de vliegverkeerafwikkeling van Lelystad Airport. Zo’n route zou wel kunnen voldoen aan de uitgangspunten zoals die eerder zijn afgesproken.

Lees meer over:

| |

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine juni 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!