Wijkboerderij Stadshagen zet eerste schop in de grond

Naast de oude schuur komt het nieuwe gebouw

Op vrijdag 20 maart zet de wijkboerderij Stadshagen tijdens ‘NL doet’ de eerste schop in de grond als start voor de ‘Tuinen’. De wijkboerderij aan de Oude Wetering, die de naam ‘De Stadshoeve’ heeft gekregen, maakt hiermee een eerste startmoment van de ontwikkeling van de nieuwe wijkboerderij. Wethouder René de Heer zal symbolisch de ‘eerste schop’ in de grond zetten.

De Stadshoeve

De dieren van de wijkboerderij
De dieren van de wijkboerderij

Onlangs heeft wijkstichting Stadshagen Totaal de naam voor de wijkboerderij in Stadshagen gekozen: “de Stadshoeve”.
Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat wijkstichting Stadshagen Totaal samen met gemeente Zwolle het bewonersparticipatietraject startte rondom de wijkboerderij in Stadshagen. In de afgelopen jaren is er veel werk verricht. Er is onderzoek gedaan naar de wensen van de wijkbewoners, er werden werkgroepen gevormd (werkgroep Boerderij, werkgroep Tuinen en werkgroep Actief spelen).

Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor de wijkboerderij.  Op basis van een gezamenlijk opgesteld Programma van Eisen is een betrokken wijkbewoner en architect op vrijwillige basis aan de slag gegaan. Dit ontwerpproces is nu in volle gang. Daarnaast wordt binnenkort het nieuwe logo en de nieuwe website van De Stadshoeve gepresenteerd.

Het bestuur
Sinds begin dit jaar is er een nieuw bestuur aangetreden dat bestaat uit Martin Hendriksen (Voorzitter) en Ojanne de Vries (Penningmeester). Zij volgen Milou van Rijn op die de afgelopen 2 jaar op vrijwillige basis het voortouw heeft genomen om de Stadshoeve van de grond te krijgen. De bestuur is nog op zoek naar een aanvulling van het bestuur in de functies Secretaris, Algemeen bestuurslid en werkgroepleden Communicatie en Fondsenwerving. Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en Curriculum Vitae versturen naar mjhendriksen@xs4all.nl of ojannechang@hotmail.com.

De werkgroepen
Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de ontwikkeling van De Stadshoeve. Zij zitten allen in één van de werkgroepen: Boerderij, Tuinen of Actief Spelen. De werkgroep Boerderij zorgt voor het draagvlak van het functioneel ontwerp tot aan het gekozen ontwerp van het nieuwe gebouw. De werkgroep Tuinen is verantwoordelijk voor het vormgeven en onderhouden van de (educatieve) Tuinen. De werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het avontuurlijk spelen.

Eerste schop in grond
Werkgroep Tuinen heeft subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds en deze is toegekend. Dit betekent dat er palen geslagen kunnen worden en dat de eerste schop de grond in kan. Leo Oosterloo namens werkgroep Tuinen: “We kunnen hiermee met de eerste groep vrijwilligers een startmoment organiseren. Dat gaan we doen op 20 maart tussen 16.00 uur en 17.30 uur”.

Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur  palen slaan, omheining plaatsen en het eerste tuinbed ploegen/frezen.
16.30 uur  officiële ‘eerste schop’ door René de Heer, wijkwethouder van Stadshagen en aansluitend de presentatie van het nieuwe bestuur.
17.00 uur  Thee of koffie met appelgebak, geserveerd vanuit de werkkeet van stichting 4PK.

Locatie
Op het weiland achter de schuur van de huidige kinderboerderij, Oude Wetering.