Veel ideeën ingediend voor wijkbudgetten

maandag 8 november 2010

De afgelopen maanden zijn er bij de gemeente Zwolle 52 ideeën ingediend die in aanmerking komen voor de wijkbudgetten. De inwoners van de Binnenstad, Hanzeland, Stadshagen en Veerallee konden hun ideeën om hun buurt een positieve impuls te geven tot 31 oktober indienen. De ideeën variëren van een natuurspeelplaats in de Veerallee, een fietscrossbaan in Stadshagen, een seniorensoos in de Binnenstad tot een muurschildering in Hanzeland. 

Een team van professionals buigt zich de komende tijd over de ideeën en beoordeelt of de ingediende ideeën aan de spelregels voldoen. Alle indieners krijgen eind november bericht of zij hun idee verder mogen uitwerken. De Gemeente Zwolle geeft daarmee inwoners van Zwolle de mogelijkheid om zelf initiatieven voor de buurt te bedenken en zelf (mede) te realiseren.

Handen uit de mouwen
Inwoners van de deelnemende wijken hadden tot 31 oktober de tijd om ideeën in te dienen bij de gemeente. Nu de ideeën zijn ingediend, wordt gekeken of de ideeën voldoen aan de spelregels. Voldoen ze, dan kunnen deze door de indiener verder uitgewerkt worden. Welke ideeën gerealiseerd gaan worden, mogen de inwoners uit de betreffende wijk zelf bepalen. Elke inwoner krijgt begin 2011 een stemkaart waarmee ze op hun favoriete project kunnen stemmen. Tijdens een verkiezingsavond in februari /maart 2011 wordt bekend gemaakt welke projecten de meeste stemmen hebben gekregen en winnen. De winnende projecten krijgen budget om het idee uit te voeren.

Na het winnen steken de winnaars letterlijk de handen uit de mouwen. De winnaars werken het plan verder uit en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van het toegekende budget.

Budgetverdeling
Er wordt voor Stadshagen en de Binnenstad onderscheid gemaakt tussen grote en kleine projecten:
– grote projecten: projectkosten hoger dan € 10.000,-
– kleine projecten: projectkosten lager dan € 10.000,-

Het totale bedrag is over de wijken verdeeld op basis van het aantal huishoudens in de wijk. Het beschikbare budget is per wijk als volgt over de verschillende categorieën verdeeld:

•Stadshagen € 139.000,- Klein: € 79.000,- en Groot: € 80.000,-
•Binnenstad € 56.120 Klein: € 26.120 en Groot: € 30.000,-
•Hanzeland € 14.835,- Klein: € 14.835,- òf Groot: €14.835,-
•Veerallee € 15.510,- Klein: € 15.510,- òf Groot: € 15.510,-

Spelregels
• Winnende ideeën moeten na de verkiezingen worden uitgewerkt in een plan op basis waarvan de definitieve budgettoekenning plaatsvindt. Geen plan betekent geen budget.
• U woont in de wijk Binnenstad, Hanzeland, Veerallee of Stadshagen (met uitzondering Schoonhorst en Pad en Tuin).
• Uw plan moet uitgevoerd zijn vóór 31 december 2011.
• Ideeën vallen af wanneer ze vallen binnen het reguliere beleid of het bestaande werk van gemeente, instanties, bewoners of bedrijven.
• Ideeën mogen niet in strijd zijn met de wet of met stedelijke kaders.
• Aan het idee mogen geen extra gemeentelijke beheers- of onderhoudskosten zitten.
• Wanneer ideeën op een andere manier uitgevoerd kunnen worden (buiten dit project Wijkbudgetten om), worden ze doorverwezen naar andere instanties of financiële bronnen.
• De kosten van (de uitwerking en uitvoering van) uw plan passen binnen het budget.
• Wanneer meerdere wijkbewoners hetzelfde idee hebben, stelt de projectleider van Wijkbudgetten voor om deze ideeën te koppelen.
• Als u uw idee instuurt, betekent dit automatisch dat u zelf actief meedoet! Van de voorbereiding tot de uitvoering. Het liefst samen met de bewoners die uw idee steunen.
• Inzenden kan tot uiterlijk vrijdag 31 oktober 2010.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!