Bestuur Wijkstichting Stadshagen treedt af

Wijkstichting Stadshagen Totaal zit binnenkort noodgedwongen zonder dagelijks bestuur. De Wijkstichting, opgericht in 2002 om de algemene bewonersbelangen van de wijk Stadshagen te behartigen en evenementen zoals het Stadshagenfestival en Sinterklaasintocht te organiseren, zag de afgelopen jaren een aantal bestuursleden vertrekken. De drie overgebleven bestuursleden hebben gezocht naar uitbreiding van het bestuur, maar dat is helaas niet gelukt. Door de dubbelfuncties nam voor de drie overige bestuursleden de werkdruk onevenredig toe, waardoor zij geen andere keuze zien om ermee te stoppen. Dit maakten zij bekend in de Stentor.

Wijkstichting Stadshagen Totaal
De Wijkstichting zet zich voor jong en oud in en houdt zich bezig met de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Daarnaast organiseren zij jaarlijks terugkerende evenementen in de wijk zoals Huttendorp, het Stadshagenfestival, de Sint-Maartenoptocht, de intocht van Sinterklaas en het Pietenontbijt. De Wijkstichting bestaat uit een dagelijks bestuur en zeven werkgroepen; Cultuurspot Stadshagen, Evenementen, Groen&Blauw, Kinderactiviteiten, Huttendorp, Verkeer & Veiligheid en (adviesgroep) Wijkboerderij. Deze werkgroepen functioneren nog wel, al is ook daar op sommige plekken de bestuursbezetting minimaal.

Renate van den Bos, sinds november 2008 lid van het dagelijks bestuur van Stadshagen Totaal, zou public relations gaan doen. Daarbij kwam in april van dit jaar noodgedwongen de taak van voorzitterschap bij. “Het kostte te veel energie om beide taken goed te doen. We hebben lang gezocht naar uitbreiding van het bestuur, maar dat is niet gelukt, zodat we geen andere keuze hadden dan ermee te stoppen. Met spijt, maar moet je blijven trekken aan iets waarvoor de rest van de wijk zich niet wil inzetten?” Dit heeft als gevolg dat de Wijkstichting vanaf 1 januari geen dagelijks bestuur meer heeft. De voorzitter, penningmeester en secretaris leggen dan het werk neer.

Nieuwe bestuursleden
Van den Bos heeft nog wel goede hoop dat er zich nieuwe bestuursleden melden. Er meldden zich weliswaar enkele aspirant-bestuurders, maar die hadden een eigen agenda, merkte Van den Bos. “Dat waren niet de teamspelers die we zochten. De werkgroepen worden zelfstandiger, ze krijgen bijvoorbeeld eigen bankrekeningen. Dat ontlast het dagelijks bestuur. Bovendien zijn de vergaderingen veel korter geworden. Die duurden drie uur. Dat bleek ook te kunnen in anderhalf uur.”

Kandidaten voor het dagelijks bestuur kunnen zich melden bij de Wijkstichting: info@stadshagentotaal.nl
Voor meer informatie over de Wijkstichting: www.stadshagentotaal.nl