Actiegroep: Stadshagen in ‘overlastcirkel’ windturbines Voorst

Bron: www.windenergiezwolle.nl

De gemeente Zwolle gaat onderzoeken of het plan voor het plaatsen van drie windmolens op het Scaniaterrein in Voorst haalbaar is. Maar de actiegroep TegenwindVoorst maakt zich grote zorgen voor de overlast voor omliggende woonwijken, waaronder Stadshagen. Geluidsoverlast door het laagfrequente ‘klappen’ van de wieken kunnen zelfs tot windmolenziekte leiden. De actiegroep heeft daarom ‘de Zwolse Windturbincatalogus’ aangeboden aan de politiek en betrokken partijen.

Geen windmolens in Nederland met zoveel woongebied in werkingssfeer

Het initiatief voor de windmolens komt van Hogeschool Windesheim, Scania en Blauwvingerenergie. Zij zouden elk een windmolen willen financieren en daar de opgewekte energie van willen gebruiken. Maar de actiegroep TegenwindVoorst is voor windenergie, maar tegen deze plek. In de Zwolse “Rode” Windturbinecatalogus heeft de actiegroep 26 grote windturbines in Nederland vergeleken met de windturbines die in Zwolle zouden moeten komen. Volgens hun onderzoek zijn er in Nederland geen of nauwelijks windturbines te vinden die zoveel woongebied in zijn werkingssfeer heeft liggen. De actiegroep heeft een kaart gemaakt met daarop de cirkels van invloed op aangegeven. De wijken Spoolde, Westenholte en Stadshagen vallen in deze cirkels:

Bron: www.tegenwindvoorst.nl

De betekenis van de cirkels zijn als volgt:

 • 2000 meter:
  • Bij bepaalde omstandigheden -’s nachts met weinig achtergrondgeluid, weinig wind laag bij de grond en meer wind op 100 meter hoogte– kan het geluid van een grote windturbine tot op twee kilometer afstand hoorbaar zijn.
  • Advies NLVOW: niet binnen deze straal gaan wonen.
  • Windmolenziekte of windturbine-syndrom is mogelijk ten gevolge van het laagfrequente “klappen” van wieken
  • Spelregels Vereniging Eigen Huis gelden binnen deze straal
 • 1500 meter:
  • De Franse Gezondheidsraad adviseert een afstand van minimaal 1.500 meter tussen een windturbine en woongebieden.
 • 1000 meter
  • Minimale afstand tussen tussen turbine en woongebieden (Regieplan Emmen)
  • Hierbinnen is er waardedaling woningen (Jurisprudentie Zeeuws Sint Philipsland)

Bekijk hier de catalogus van de actiegroep.