Kans op voortgezet onderwijs in Stadshagen groeit

De wijk Stadshagen moet nadrukkelijk worden betrokken bij een locatieonderzoek naar de nieuwbouw van de Van der Capellenscholengemeenschap, die nu nog in Holtenbroek is gehuisvest. Een motie met deze strekking werd gisteravond unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor nemen de kansen op voortgezet onderwijs in Stadshagen toe. Momenteel is een dergelijke onderwijsvorm niet in de wijk aanwezig.

De raad constateert dat de groei van het aantal leerlingen in Zwolle zich vooral in Stadshagen manifesteert. Daarnaast biedt vestiging van voortgezet onderwijs de mogelijkheid om het voorzieningenniveau van de wijk te versterken. Ook ziet de raad kansen voor een meer brede functie voor de school. Het gebouw kan tevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld sport- en buurtactiviteiten, jeugdhulp en andere maatschappelijke doeleinden.

De uitkomsten van het locatieonderzoek worden voor de zomer verwacht. Op basis hiervan zal de raad besluiten welke locatie het meest geschikt is om een nieuwe schol te vestigen.