Zwolle stroopt de mouwen op voor Stadshagen

Tweede fase Hasselterweg (bron: www.zwolle.nl)

In het jaar 2011 is Stadshagen weer vol in ontwikkeling. Stadshagennieuws.nl heeft uit de begroting van de gemeente Zwolle van dit jaar een aantal van deze ontwikkelingen op een rij gezet. Het komende jaar staat onder andere in het teken van het realiseren van de definitieve wijkboerderij Stadshagen, het inrichten van het zwemgedeelte van de Milligerplas, het aanleggen van speel- en groenvoorzieningen in de wijk, het uitgeven van woon-werkkavels aan de Scholtersteeg, voorbereiding en start realisatie tweede fase Hasselterweg, vervolgonderzoek opheffing verkeersknip en de ontwikkeling van nieuwe scholen in Stadshagen+.


Het realiseren van de definitieve wijkboerderij
Het stond al gepland voor het jaar 2009/2010, maar het project liep enige vertraging op; het bouwen van de definitieve wijkboerderij van Stadshagen in de oosterlijke punt van het Havezathepark. De wijkboerderij zal bestaan uit onder andere een centrale boerderij, extra stalruimte, een gebouw voor kinderopvang, een ruimte voor activiteiten, een boerderijwinkel, een speelgoeduitleen en een theehuis. Het plan, ontworpen door de Zwolse architect Bert Bulthuis, komt op de plek te staan waar ooit Havezathe Werkeren stond.

Wijkboerderij Stadshagen (bron: www.studiositec.nl)

Het inrichten van het zwemgedeelte van de Milligerplas
Zodra een alternatieve locatie voor het zanddepot is gevonden, kan het zwemgedeelte van de plas worden ingericht. De definitieve
inrichting van de plas wordt gekoppeld aan de inrichting van Stadshagen+. Wanneer het zwemgedeelte is ingericht wordt, net als voor de Wijthmenerplas en de Agnietenplas, het beheer en onderhoud van deze plas overgedragen aan Wijkzaken.

Het aanleggen van speel- en groenvoorzieningen in de wijk
In de nieuwe wijkdelen die het komende jaar worden opgeleverd of net opgeleverd zijn, zullen speel- en groenvoorzieningen worden aangelegd voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Het uitgeven van woon-werkkavels aan de Scholtersteeg
In 2011 worden er woon-werkkavels uitgegeven aan de Scholtersteeg in Stadshagen. Dit is onderdeel van de prestatieafspraken om het verhoudingsgetal van het aantal woningen en het aantal bedrijven in Stadshagen in 2020 groter is dan in 2008. In 2008 lag het percentage op 7,3%. Met deze prestatieafspraak wil de gemeente meer randvoorwaarden scheppen voor economische activiteiten in Stadshagen +. Dit moet als resultaat hebben dat er op korte termijn een groter aantal bedrijven zich vestigen in Stadshagen.

Start 20 zorgappartementen in Werkeren voor ouderen
Dit jaar zal er gestart worden met de ontwikkeling van 20 zorgappartementen in Werkeren voor ouderen. In 2011 is ongeveer 24% van de opgeleverde nieuwbouwwoningen geschikt voor ouderen. Het realiseren van specifieke seniorencomplexen zoals in Werkeren zal moeten bijdragen aan de prestatieafspraak dat ongeveer 25% van de nieuwbouwwwoningen geschikt moet zijn voor ouderen.

Tweede fase Hasselterweg (bron: www.zwolle.nl)

Voorbereiding en start realisatie tweede fase Hasselterweg
In de tweede fase van de aanleg van de Hasselterweg, wordt het regionale verkeer gescheiden van het plaatselijke (wijk)verkeer. Dit houdt in dat het regionale verkeer om Stadshagen heen geleid wordt. Het tweede deel van de Hasselterweg krijgt 2×1 rijstroken. De weg komt dicht naast de Milligersteeg en de Stuurmansweg te liggen en sluit aan op de kruising in de Hasselterweg net ten noorden van de spoorlijn Zwolle / Kampen.

Ter hoogte van de Oude Wetering komt een tunnel te liggen. Het verkeer op de Hasselterweg gaat middels deze tunnel onder de Oude Wetering door. Dit heeft als voordeel dat de oude Weteringzone, het karakteristieke lint en knooppunt Boxum gehandhaafd blijven. Daarnaast blijft de verbinding met de polder behouden. De tunnel is inclusief de toeritten ongeveer 500 meter lang.

Vervolg onderzoek opheffing verkeersknip
Begin februari van dit jaar zal het onderzoek naar de verkeersknip in Stadshagen aan de gemeenteraad presenteren. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt een vervolgtraject bepaald.
 
 
Ontwikkeling van nieuwe scholen in Stadshagen+
Er zal komend jaar een start gemaakt worden met de realisatie van de Brede school ‘Het Festival’ in Breecamp-Oost. Architectenbureau BDG Architecten uit Zwolle heeft de architectenselectie voor de ontwerpopdracht gewonnen. In de brede school zullen een basisschool, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang worden gehuisvest. De school wordt naar verwachting in 2012 opgeleverd.
Daarnaast zullen er dit jaar de voorbereidingen getroffen worden voor de realisatie van de tweede Gereformeerde basisschool en nieuwbouw Katholiek en Protestants Christelijk onderwijs. De oplevering van deze projecten staan gepland voor 2013.
Brede School 'Het Festival' (bron: www.bdg.nl)
De gehele begroting van het jaar 2011 van de gemeente Zwolle kunt u vinden op www.zwolle.nl