Aanleg wijkdeel Tippe levert geen stikstofprobleem op

zaterdag 12 december 2020
Aanleg wijkdeel Tippe levert geen stikstofprobleem op

Op woensdagavond werd er een informatie bijeenkomst gegeven voor belangstellenden met betrekking tot de nieuwe wijk in Stadshagen. En één met een belangrijke ontwikkeling. Er is volgens de gemeente geen stikstofprobleem van de bouw van de wijk voor het natuurgebied bij de IJssel, en dus kan de ontwikkeling volgend jaar van start gaan.

Volgens André van der Eijk kan de Tippe omschreven worden in één term, namelijk: ‘samen bouwen’. Want bij de bouw van de Tippe staat co-creatie hoog in het vaandel. Tijdens de informatiebijeenkomst sloten betrokken buurtbewoners, mogelijk toekomstige bewoners, professionele betrokkenen en mensen aan die interesse hebben in de verdere groei van Zwolle.

Monique Schuttenbeld geeft aan dat ze “enthousiast wordt van de Tippe, dit omdat andere mensen er ook blij van worden. Men gaat aan het werk met veel verschillende partijen en er is veel belangstelling voor de wijk”.

Co-creatie
“Voor de wijk zijn er daarmee veel ambities na te streven: groene ambities, sociaal inclusieve ambities, gezondheid, duurzaam bereik en energietransitie. Eén bijzondere ambitie is de co-creatie. Samen bouwen en samen ontwikkelen. Mensen hebben een droom die ze met co-creatie kunnen verwezenlijken. In Zwolle zijn vergelijkbare projecten, namelijk: de Knarrenhof en mens- en milieuvriendelijk wonen. Ook bij deze projecten gaat het om samen ontwikkelen en op die manier ontstaat verbinding. Samen ontwikkelen en samen dromen werkelijk maken. Dat staat centraal bij de bouw van de Tippe”.

Verder vertelt Monique: “De Tippe wordt de nieuwe buurt binnen Stadshagen. Inmiddels bestaat de wijk 25 jaar. Elke wijk die erbij komt heeft een eigen identiteit. Stadshagen is heel divers. De Tippe wordt heel anders dan bijvoorbeeld Breezicht. Dichtbij de natuur en bereikbaar door het station van Stadshagen”.

Stikstofproblematiek
Vervolgens vertelt André van der Eijk wat de plannen zijn voor de Tippe en hoe die plannen tot stand zijn gekomen. “De Tippe wordt een wijk waarbij 25% co-creatie gaat worden en de overige 75% wordt op projectmatige basis gebouwd. Bij de plannen voor de wijk had men te maken met de stikstofproblematiek, waardoor vertraging is opgelopen. De bouw van de Tippe heeft geen negatieve effecten op de natuur van de IJsseldelta. Daardoor kan verder worden gegaan met het bestemmingsplan. De ambitie is dat in 2021 de grond bouwrijp gemaakt gaat worden. Begin 2022 worden hopelijk de eerste woningen gebouwd. Het eerste gebouw is inmiddels gebouwd in de Tippe, namelijk basisschool het Saffier”.

“De wijk is geïnspireerd op de stedelijke grid van Burning Man in Amerika, waarbij bezoekers van het festival vrij zijn om op eigen wijze invulling te geven aan de kavel die zij op dat moment bewonen en op de landelijke grid van de Mastenbroekerpolder. Net als de Mastenbroekerpolder vormt het grid in de Tippe een landschappelijke drager voor verschillende bouwontwikkelingen voor projectbouw en co-creatie”.

Zeven ambities
“De Tippe bevat 7 ambities: de wijk wordt duurzaam bereikbaar, sociaal inclusief, energieneutraal, circulair, klimaat adaptief, natuurinclusief en gezondheid staat centraal. Wanneer gedacht wordt aan deze ambities dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat er gewerkt wordt met duurzame materialen. Materialen die je op een later moment weer kan hergebruiken. Daarnaast wordt er veel groen geplaatst en worden moestuinen aangelegd. Er wordt gedacht aan een ‘materialenhub’ en een ‘biohub’ waar men gezamenlijk gebruik van kan maken”.

“Het is de bedoeling dat in de gehele wijk goed vervoer mogelijk is. Voor een buslijn is de stedenbouwkundige afhankelijk van regionale instanties. Men staat open voor eventuele andere vervoersconcepten op basis van initiatieven van de mensen zelf”.

Family entertainment
Er ligt een wens om een ‘family entertainment center’ te bouwen. Dit in verband met de bereikbaarheid vanaf het station in de wijk. Hierbij valt te denken aan recreatief aanbod voor verschillende leeftijden. Over de invulling hiervan wordt nagedacht.

Om ervoor te zorgen dat in de wijk mensen komen wonen die passen in de wijk kan je je inschrijven. Door middel van loting kan je daarmee kans maken op een woning in de Tippe. Dit is via de traditionele weg. Ook kan men zich inschrijven met anderen om zelf co-creatie te realiseren.

Tijdens de avond werden door betrokkenen meerdere vragen gesteld. Voor antwoorden op veel gestelde vragen verwijzen we u door naar de website van Stadshagen: www.stadshagen.nl

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!