Uitkomsten Buurt-voor-Buurt onderzoek bekend

woensdag 16 december 2020
Uitkomsten Buurt-voor-Buurt onderzoek bekend


Om het jaar wordt het ‘Buurt-voor-Buurt Onderzoek’ uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zwolle. 10.000 Zwollenaren hebben meegewerkt aan het onderzoek. En ook voor Stadshagen zijn de resultaten bekend. Het onderzoek is trouwens begin 2020 uitgevoerd, dus nog net voordat de corona periode begon.

In het onderzoek wordt gekeken naar de leefbaarheid, veiligheid en de fysieke en sociale gesteldheid in de wijk. In algemene zin zijn de uitkomsten vergelijkbaar met het vorige onderzoek in 2018,en scoren de bewoners van Stadshagen op genoemde punten iets negatiever dan de gemiddelde inwoner van Zwolle.

Leefbaarheid
Bewoners geven aan dat er meer criminaliteit en overlast wordt ervaren. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er meer buurtproblemen in Stadshagen, zoals te hard rijdend verkeer en hondenpoep of rommel op straat. Ook verwachten meer bewoners een verder achteruitgang, door de schietpartijen en autobranden. Ook overlast van (hang)jongeren is een reden dat bewoners een achteruitgang zien.

Bewoners die vooruitgang ervaren of verwachten, geven aan dat dit komt door nieuwbouw, het verbeteren van de infrastructuur, de openbare ruimte en de verbeterde voorzieningen als het winkelcentrum en het station.

Veiligheid
Ook op dit onderdeel wordt duidelijk dat er meer criminaliteit en overlast wordt ervaren in Stadshagen. Dit geldt met name voor geweld. Ook geven de bewoners aan minder tevreden te zijn over het functioneren van de politie. Het aantal inbraken is wel afgenomen in vergelijking met eerdere jaren.

Fysiek
Vergeleken met het onderzoek uit 2018 is Stadshagen beter bereikbaar met het openbaar vervoer en is er minder wateroverlast. De woonbeleving is minder positief en de aanwezigheid van straatmeubilair scoort ook slechter. De stankoverlast (vooral van bedrijven) en geluidsoverlast zijn toegenomen. Maar de populariteit van de woningen in de wijk is juist sterk gestegen.

Ook wordt er aangegeven dat de bewoners behoefte hebben aan meer horecavoorzieningen. Er wordt lager gescoord op de aanwezigheid van winkels, tevredenheid met de groenvoorziening en de aanwezigheid van straatverlichting. Wateroverlast in tuinen en binnenterreinen is juist wel verbeterd.

Sociaal
In de vergelijking met het onderzoek uit 2018 is het vertrouwen van de bewoners in de buurt en het gevoel van veiligheid afgenomen. Wel zijn bewoners zich meer gaan inzetten voor de maatschappij en ondernemen zij meer sociale en culturele activiteiten. De bewoners van Stadshagen kunnen beter rondkomen van hun inkomen en de groep voortijdig schoolverlaters is afgenomen.

De bewoners van Stadshagen geven wel aan zich minder betrokken te voelen bij hun buurt, als je dat vergelijkt met de uitkomst voor heel Zwolle.

Voor meer informatie over het onderzoek: https://www.zwolle.nl/organisatie/cijfers-kaarten-en-onderzoeken/onderzoeksdatabank/buurt-voor-buurt-onderzoek-2020
Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!