Stadshagen raakt titel hofleverancier nieuwbouw kwijt

Stadshagen raakt de komende jaren zijn titel kwijt als de ‘hofleverancier’ van nieuwe woningen in Zwolle. In de Zwolse woningbouwopgave tot 2030 moeten er tienduizend nieuwe woningen binnen de Hanzestad verrijzen, waarvan drieduizend in Stadshagen. De andere zevenduizend woningen worden op andere plekken in de stad gebouwd.

Nu nog levert Stadshagen een fors aantal woningen. Maar het tempo waarmee nieuwe woningen wordt gebouwd gaat in Zwolle fors omhoog. De ambitie is om duizend woningen per jaar te bouwen, vierhonderd meer dan de Zwolse organisatie tot dusver gewend is. Veel van die woningen komen in de spoorzone, Harculo en andere plekken in de stad.

Zwolle bouwt die woningen wegens de ‘ongezonde woningmarkt’, waarbij er een forse woningnood is en de huizenprijzen flink stijgen. De komende jaren wordt Stadshagen wordt feitelijk afgebouwd, tot gereedheid in 2027. Daarmee komt een einde aan decennia aan nieuwbouw in de uitbreidingswijk.

Omdat in andere wijken het tempo juist omhoog gaat, zoals nieuwe woningen in de Spoorzone (drieduizend), Harculo (duizend) en het centrumgebied (eveneens drieduizend), zullen kopers van nieuwbouwwoningen langzaam maar zeker andere delen van de stad gaan opzoeken.