Start bouw woningen met gezamenlijke binnentuin in De Tippe

In De Tippe, een nieuwe buurt in Stadshagen, worden op een aantal plekken in co-creatie nieuwe woningen gebouwd. Bewoners verdelen hier onderling de grond en ontwerpen een gezamenlijke binnentuin. Zo ook op het eerste veld van De Vier Erven, waar in totaal negen woningen komen. Woensdag klonk hier op feestelijke wijze het startschot, waarbij de eerste paal werd geslagen.

De Tippe ligt aan de rand van Zwolle, tussen het weidse IJssellandschap en de bestaande buurten van Stadshagen en Westenholte in. In een van de drie buurschappen van De Tippe, Het Poldergrid, liggen De Vier Erven. Hier hebben nieuwe bewoners invloed op hoe hun woning en omgeving eruit gaat zien. Voor het eerste veld van De Vier Erven hebben de negen huishoudens grotendeels zelf het plan gemaakt dat nu tot uitvoering wordt gebracht.

Uniek voor Zwolle
Dit project in co-creatie is uniek voor de gemeente Zwolle. Monique Schuttenbeld, wethouder Stadshagen: “Deze bewoners hebben elkaar gekozen als nieuwe buren, alleen dat is al heel bijzonder. Onderling hebben ze de grootte van hun kavel afgestemd, hun droomhuis laten ontwerpen en bedacht hoe ze met de gemeenschappelijke tuin willen omgaan. Vanaf de start van dit project heeft dat tot een mooie samenwerking geleid. De toekomstige buurtbewoners vormen nu al een buurt met elkaar, terwijl de bouw nog moet beginnen. Dat is precies wat de gemeente Zwolle met co-creatie wil bereiken. Daarnaast is dit meteen ook het eerste veld in De Tippe, uitgegeven door de gemeente, waarop gebouwd gaat worden en waar co-creatie daadwerkelijk vorm krijgt. Dus in meerdere opzichten is dit moment een mooie mijlpaal.”

Duurzaam buurschap
De Tippe wordt een duurzame buurt. Voor De Tippe gelden dan ook drie duurzaamheidseisen: circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief. De woningen die Heutink bouwt, voldoen hieraan. Helmich Heutink, CEO van Heutink Groep: “De duurzaamheidsambities van de gemeente Zwolle voor De Tippe sluiten naadloos aan bij onze werkwijze, waarin wij streven naar een prettige en gezonde leefomgeving voor mens en dier. In de ontwerpen is er dan ook volop aandacht besteed aan dat ambitieniveau. Alle woningen worden energieneutraal opgeleverd, waarvan een aantal woningen nul op de meter hebben. Wij zijn er trots op dat we – met dit project – samen met de gemeente en de bewonersgroep een bijdrage mogen leveren aan een duurzaam en sociaal-inclusief buurschap.”

Co-creatie 
De afspraak met de ontwikkelende partijen in De Tippe is dat 25 procent van alle woningen in co-creatie worden ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is dat toekomstige bewoners zelf onderdeel zijn van het proces waarin hun woning en hun directe leefomgeving worden ontwikkeld, al dan niet in een collectief verband. Co-creatie draagt daarmee bij aan een duurzame en inclusieve omgeving én geeft ruimte om nieuwe woonconcepten te introduceren. Dat sluit aan bij de ambitie van Zwolle om een vernieuwende woonstad te zijn.

De Tippe 
De Tippe wordt een groene buurt met veel ruimte om te wonen, werken en recreëren. Met dorpse gezelligheid en de stadse reuring op fietsafstand. De bouwwerkzaamheden voor De Tippe zijn in volle gang. Hier komt een buurt met ongeveer 1250 nieuwe woningen in drie buurschappen.

Foto’s: Edo Koch – Buurman Fotografie