Stadshagenaren in het geweer tegen rapport Verkeersknip

zaterdag 5 maart 2011 108 reacties

Eén van de routes die in het rapport over de Verkeersknip als gevaarlijk wordt aangeduid.

Een groep Stadshagenaren is uiterst ontevreden over het afgelopen week gepresenteerde rapport over de Verkeersknip van Stadshagen en de procedure van de gemeente Zwolle om te reageren. Stadshagennieuws.nl ontving een ingezonden brief van een nog anonieme groep bewoners die vooral de reactietermijn op het rapport bij de gemeente hekelen. Bovendien zijn zij het niet eens met de onderzochte varianten. De groep wil dat er een langere reactietermijn op het rapport komt.

Ingezonden door anonieme klankbordgroep
De meest in het oog springende reactie naar aanleiding van de presentatie van het rapport Goudappel Coffeng is toch wel het ontstaan van een nieuwe klankbord groep wat opereert onder de naam: de Verkeersknip na Goudappel & Coffeng.  Een groep “wijze” mannen in Stadshagen is opgestaan na het lezen van het rapport welke afgelopen donderdag is gepresenteerd in de wijk.

De “wijze” mannen die – voorlopig  – alleen naar buiten toe treden onder de naam “Klankbord groep na Goudappel & Coffeng” noemt het feit dat bewoners slechts tot 18 maart 2011 kunnen reageren via het reactieformulier de directe aanleiding in verweer te komen. Een werkgroeplid: “Het is toch te gek voor woorden dat we een aantal opties voorgeschoteld krijgen en dat we slechts  veertien dagen de tijd krijgen een reactie te geven? Het onderzoek rammelt op een aantal punten. Wij denken dat we een heel goed alternatief hebben.”

Onderliggende structuur.
Een ander werkgroep lid vult aan : “Uit het onderzoek rapport valt heel duidelijk op te maken dat de mensen die het onderzoek hebben uitgevoerd de wijk niet goed kennen. Ze hebben duidelijk niet goed gekeken naar de onderliggende structuur in de wijk. Neem bijvoorbeeld de zuid optie. Hebben de onderzoekers wel eens gehoord van Kakel en Co? Hebben ze daar wel eens ter plekke gekeken? Als ze daar hadden gekeken waar ze zeker anders omgegaan met deze optie. Of past dit allemaal in de nieuwe verkiezing leus van de VVD? Wij zien liever veel nieuwe banen dan veel bomen? Begrijp ons goed, wij van de Klankbordgroep na Goudappel & Coffeng zijn niet tegen opheffen van de knip. Wij zien een goed alternatief welke wij verder willen onderzoeken. Wij kennen de wijk en wij weten haarfijn de knel punten. Dat de knip er uit gaat is voor onze werkgroep een uitgemaakte zaak. Daar is verder geen discussie meer over mogelijk met ons.” Aldus het nieuwbakken werkgroeplid. Hij wil niet met naam genoemd worden. “Nee, wij kiezen er op dit moment heel bewust voor als persoon niet naar buiten toe te treden. Ons gaat het om de juiste oplossing de knip op te heffen.  Daarbij gaat het niet om de personen van de klankbordgroep. Er zit nu bijvoorbeeld iemand in deze werkgroep die voorheen volstrekt voor handhaving van de knip was. Nu is hij om en wil hij in alle rust hier ook aan kunnen werken.”

Twee punten
De eerste twee punten waar de werkgroep aan wil werken zijn:

  1. de termijn van veertien dagen te kunnen reageren, dient opgeschort te worden naar 2 maanden.
  2. het lijkt er nu op dat niet iedereen in Stadshagen een reactie formulier heeft gekregen. De werkgroep wil dat de gemeente Zwolle het reactieformulier met aangepaste datum huis aan huis verspreid in Stadshagen.

Zodra dat gerealiseerd is zal het nieuwe klankbordgroep mensen uit Stadshagen benaderen zitting te nemen in het nieuwe klankbordgroep. Het alternatief wat zij ziet zal dan met deze mensen besproken worden. Uiteraard zal de klankbordgroep de nieuwe variant laten objectiveren door externe deskundigen uit het werkveld. Mensen die dit nieuwe klankbordgroep willen steunen dienen er zich wel van bewust te zijn dat dit klankbordgroep uitsluitend tot doel heeft de Verkeersnip op te heffen.

Lees meer over:

| |

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!