Geldinjectie uit Den Haag voor woningbouw De Tippe

Twee projecten in Stadshagen krijgen een financiële duw in de rug door een toegekende subsidie van het Rijk. Daardoor kunnen de woningprojecten Knarrenhof en Fijneburen alsnog snel van start gaan, stelt de gemeente Zwolle voor. Het gaat hierbij om betaalbare woningen en middeldure woningen. De gemeenteraad moet nog beslissen over de uiteindelijke toekenning.

Samen met nog een ander project in Wijthmen krijgen de twee woningprojecten in Stadshagen dus een impuls om dit jaar alsnog gebouwd te worden. Dat leek eerder vertraging op te lopen, net als meer projecten in de bouw. “Het voorstel draagt bij aan het bereiken van de gemeentelijke woonambities om op korte termijn (betaalbare) woningen in onze stad toe te voegen. Door verschillende redenen dreigen projecten te vertragen”, meldt de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

Knarrenhof ontvangt voor de bouw 400.000 euro. Daarmee is er voor woningcorporatie SWZ voldoende financiële basis om van start te gaan met de bouw. Fijneburen in De Tippe ontvangt ruim 450.000 euro. Daarmee wordt met name een tekort op de grondexploitatie opgelost. De gemeente is blij met de steun. “Het levert een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de woningbouw en de beschikbaarheid van
voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.”

Op 4 maart beslist de gemeenteraad of de subsidie definitief wordt toegekend aan de projecten, zoals de gemeente Zwolle voorstelt.