Maatregelen rondom Zwarte Water door hoge waterstanden

donderdag 5 januari 2012

Een coupure Bron: www.wikipedia.org

De vele regenval van de laatste tijd en de noordwesterstorm die over Nederland raast zorgt op veel plekken voor hoge waterstanden. Zo ook in Stadshagen en in Zwolle. Het waterschap Groot Salland laat weten dat zij de situatie onder controle hebben en waar nodig maatregelen treffen. Voor Zwolle betekent het dat er donderdagmiddag langs het Zwarte Water ter hoogte van de Blaloweg drie coupures zijn gesloten. Een coupure is een onderbreking in een waterkering, bijvoorbeeld door een straat.

Zwolle en omgeving
In de Overijsselse Vecht heeft het waterschap de kleppen van de stuwen Vilsteren en Vechterweerd (bij Dalfsen) plat gelegd om het rivierwater te kunnen afvoeren. De situatie is beheersbaar en niet extreem. In Zwolle worden donderdag 5 januari aan het einde van de middag drie coupures langs het Zwarte Water gesloten, ter hoogte van de Blaloweg. Een coupure is een onderbreking in een waterkering, bijvoorbeeld door een straat. Aan de zijkanten van de coupure zijn kleine muurtjes aangebracht, zodat de onderbreking in de waterkering kan worden gesloten met balken.

Coupure
Aan de zijkanten van de coupure zijn kleine muurtjes aangebracht, zodat de onderbreking in de waterkering kan worden gesloten met balken. Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht. Aan de zijkanten van de coupure zijn hiervoor muren aangebracht, met daarbij de mogelijkheid om ruimte tussen de muren te sluiten met behulp van (twee rijen) balken, of met behulp van een deur. Als extra veiligheid worden tussen de balken of tegen de gesloten deuren zandzakken geplaatst.

Noordelijke gebied (Rouveen, Nieuwleusen, Staphorst)
In het noorden van het gebied (Rouveen, Nieuwleusen, Staphorst) draaien de gemalen Galgenrak en Streukelerzijl volop. De sloten zitten vol, op sommige plaatsen staat het water 40 tot 50 cm boven het zomerpeil. Op veel plaatsen staan plassen water op het land. Hier en daar stroomt water richting waterbergingen. Ook bij Kampereiland, Mastenbroek en Genemuiden worden de waterpeilen in de gaten gehouden en werken de gemalen volop. Verder wordt in de Willem Meijerpolder en de Mandjeswaard op een klein deel van een dijk bekramming aangebracht. Bekrammen van een dijk houdt in dat de dijk wordt bekleed met een ‘geotextiel’, een kunststof doek. Dit doek wordt bevestigd met stalen pennen of ‘krammen’.

Zuidelijk gebied (Zwolle, Raalte en Deventer)
In het zuiden van het gebied (Zwolle, Raalte, Deventer) is de situatie beheersbaar. In het gebied de Raarhoek en rond Wesepe lopen langzaam de waterbergingen vol. Ook is een aantal kleine waterbergingen bij Dalmsholte in gebruik om water tijdelijk te kunnen parkeren en gecontroleerd te kunnen afvoeren richting het Overijssels Kanaal.
Met waterbergingen wordt ruimte voor water benut waardoor niet al het water naar lager gelegen gebieden stroomt en daar wateroverlast veroorzaakt.

Andere maatregelen
Naast dat waterschapsmedewerkers de situatie in het gebied nauwlettend volgen, is donderdag een deel van de mobiele waterkering in Kampen gesloten door de Hoogwaterbrigade. Ook werd de Balgstuw bij Ramspol gesloten het water tegen te houden dat vanaf het IJsselmeer en Ketelmeer het gebied instroomt.

Bron: www.wikipedia.org

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine juni 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!