Start bouw Stadshagense tunnel

Bron: www.zwolle.nl

De voltooiing van de Hasselterweg komt met de bouw van de Boxemtunnel in zicht. De oplettende automobilist heeft deze week het bouwbord al zien staan op de kruising Hasselterweg-Stadshagenallee. De bouw van de 500 meter lange tunnel, die onder de Oude Wetering ter hoogte van Breecamp-Oost en Breezicht komt te liggen, wordt op dit moment gebouwd. De naam van de tunnel ‘Boxem’ refereert aan een eeuwenoude geschiedenis van de plek in de Mastenbroekerpolder. Naar verwachting wordt de tunnel en de Hasselterweg in het voorjaar van 2014 opengesteld.

Het ontwerp van de tunnel
Het ontwerp van de tunnel wordt gekenmerkt door de luifels die het landschap van de Oude Wetering als het ware opkrullen. Zij markeren het erboven gelegen gebied en vormen daarmee een duidelijke overgang voor de weggebruiker van het gevoel in of uit de tunnel te zijn. De tunnel is geheel van beton en krijgt op de opkrullende luifels de naam ‘Boxem’ 1363 – 2013′ afgebeeld. Deze naam is niet alleen een verwijzing naar de historische naam van het gebied, maar ook de verwijzing naar het kruispunt van oude en nieuwe wegen en watergangen. Dit is verbeeld in de letter X.  Op de website van de gemeente Zwolle staat het ontwerp van de tunnel verder toegelicht.

Bron: www.zwolle.nl

U vraagt zich misschien af: waar komt de naam ‘Boxem’ vandaag? En wat betekent het jaartal 1363? De naam ‘Boxem’ heeft een eeuwenoude geschiedenis en ook het jaartal heeft een betekenis. In het ‘Polderplan Mastenbroek, april 2010’ staat deze geschiedenis goed omschreven:

Geschiedenis van de naam ‘Boxem’
De wijk Stadshagen ligt in de polder van Mastenbroek. Een plek dat een eeuwenoude geschiedenis heeft. Zelfs een bijzondere geschiedenis. De polder waarover de stad Kampen de rechten had, ging in 1363 in ruil voor het Kampereiland over in handen van de Utrechtse bisschop Jan van Arkel. De polder was toen één groot moerasbos. Daar is ook de naam Mastenbroek van afgeleid. Het gebied was nauwelijks toegankelijk. In die tijd waren het vaak de geestelijken (kloosters) die overgingen tot ontginning. Zo ook in Mastenbroek. De bisschop van Utrecht begint met de ontginning en ontwatering van Mastenbroek. Dat gebeurde door het graven van sloten en kanalen van waaruit het aanliggende land werd ontgonnen. De straat- en weteringnaam ‘Bisschopswetering’ herinnert nog aan deze bisschop.

De polder Mastenbroek, die op deze manier is ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw, is het oudste geometrisch verkavelde ‘ontginningsgebied’ in Nederland.
Nog heel lang heeft het water bij overstromingen trouwens toegang gehad tot de polder. Daarom lagen de boerderijen allemaal op huisbelten. Pas na de afsluiting van de Zuiderzee
in de jaren dertig van de 20ste eeuw, waren overstromingen van de polder verleden tijd.

Historische namen kruispunten
Een bijzonder feit is dat bijna alle (bajonet-)kruispunten een eigen naam hebben; de betekenis van de namen is niet altijd bekend. Sommige zijn makkelijk te herleiden, maar van
enkele zijn we niet op de hoogte. Een van de activiteiten die we als onderdeel van dit plan voorstellen is een project om de betekenis van de namen te herleiden en wat meer over de
achtergronden en bijzonderheden te weten komen.

De oorsprong van de naam Boxem-tunnel
Het kruispunt Miligersteeg-Oudewetering- Stuurmansweg (vroeger de Breesteeg) had vroeger ook wel de naam de Boksen. Naar we weten heeft hier een opslagschuur gestaan. In de 18e eeuw waren er een Oude en een Nieuwe Boksen. Het kruispunt was berucht om de nauwe doorgang tussen de beide eerste huizen aan de Milligersteeg. De erfgrens aan de wegkant bestaat uit een muurtje. In de toekomst zal dit de scheiding zijn tussen de polder Mastenbroek en de stad Zwolle, het punt waar de stadsbewoner kennis kan nemen van het wonen en werken op het platteland.

Bron: www.zwolle.nl

Bron: Polderplan Mastenbroek, april 2010 Link naar de informatie