Aanleg Hasselterweg start na de zomer

De tweede fase voor de aanleg van de Hasselterweg gaat eind augustus beginnen. De onteigeningsprocedure is afgerond. De gemeente Zwolle is daarmee eigenaar van de grond geworden die nodig is voor het doortrekken van de weg van Stadshagen-Noord richting Hasselt.

Geluidsscherm
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van de weg en het plaatsen van een geluidsscherm ter hoogte van Scholtensteeg 6 en Breecamp Oost ter hoogte hoek Stadshagenallee/Hasselterweg en het aanbrengen van een geluidswal aan de zijde van Stadshagen (Breezicht) plus het aanbrengen van een schanskorf op de geluidswal in Breecamp Oost . De komende maanden worden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting wordt de weg in het najaar voor het verkeer opengesteld.

Najaar klaar
Het doortrekken van de Hasselterweg is vertraagd als gevolg van een onteigeningsprocedure, nu deze is afgerond kan de weg worden afgemaakt. De Hasselterweg (N331) wordt bij Stadshagen-Noord verlegd in westelijke richting. Hierdoor komt de weg voor het verkeer van en naar Hasselt buiten Stadshagen om te liggen. Onderdeel van dit nieuwe traject vormt de 525 meter lange Boxemtunnel, welke in het najaar definitief in gebruik kan worden genomen.