Miljoenen voor afmaken wegen Stadshagen

De komende jaren wordt de laatste fase van de zogenoemde Hoofdinfrastructuur Stadshagen – de HIS – gerealiseerd. De gemeente Zwolle wil hiervoor 15,2 miljoen beschikbaar stellen. In die laatste fase kunnen nog een aantal belangrijke verbeteringen in het wegennet van de stad worden uitgevoerd. Belangrijkste onderdelen zijn: de voltooiing van de Hasselterweg, een fietsbrug over de Blaloweg die parallel loopt aan de Kamperlijn en de herinrichting van de Turnhoutsweg-Boeierweg.

De opzet van de HIS is om de bereikbaarheid van de noordwestzijde van Zwolle aanzienlijk te verbeteren. De verbeteringen komen niet alleen de ontsluiting van de wijken Stadshagen en Westenholte ten goede. Ook de regionale verbindingen naar Kampen en Hasselt en Genemuiden worden verbeterd door het HIS-programma. Het programma draagt daarmee bij aan de (economische) ontwikkeling van stad en regio. De provincie Overijssel levert een belangrijke financiële bijdrage aan het programma.

Belangrijke onderdelen
De komende jaren worden drie belangrijke onderdelen van het HIS-programma uitgevoerd.

Zo wordt de route van de Hasselterweg voltooid: verkeer wordt zo buiten Stadshagen om geleid, wat de wijk ontlast en zorgt voor een snelle verbinding naar Hasselt en Genemuiden. Daarbij wordt rekening gehouden met de Mastenbroekerpolder, onderdeel van Nationaal Landschap IJsseldelta.

Hasselterweg hier als stippellijn aangegeven

Parallel aan de Kamperlijn komt een fietsbrug over de Blaloweg. De brug vormt straks een belangrijke schakel in de fietssnelweg tussen Zwolle en Kampen. Fietsers hoeven met de nieuwe voorziening maar eenmaal een hoogteverschil te slechten, om daarna ‘op niveau’ de Blaloweg, het Zwolle-IJsselkanaal en de kruising Westenholterallee-Hasselterweg te kunnen passeren. Ook voor de doorstroming van het autoverkeer op beide wegen is de verhoogde fietsroute een uitkomst.

De Turnhoutsweg-Boeierweg wordt heringericht. Voorheen was dit een doorgaande weg, maar die functie is overgenomen door de Westenholtenallee. De Turnhoutsweg-Boeierweg wordt ingericht als ontsluitingsroute voor de aanliggende buurt en onderdelen van bedrijventerrein Voorst.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorstellen van het college, kan de HIS in 2014 voltooid zijn. Het grootschalige programma werd in 2003 vastgesteld door de gemeenteraad. Toentertijd was er nog geen volledige financiering voor alle fases beschikbaar. Met de 15,2 miljoen euro die het college nu beschikbaar wil stellen voor de derde, laatste fase van het programma komen de totale kosten op bijna 100 miljoen euro.