Grote verkeershinder Havezathenallee tot 2012 (update)

Eén van de grote verkeersaders van Stadshagen, de Havenzathenallee, ondervindt vanaf 23 mei 2011 grote verkeershinder in verband met asfalteringswerkzaamheden. De werkzaamheden aan de gehele Havezathenallee worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met mei 2012. Tijdens fase 1 is de weg ter hoogte van de Belvederelaan afgesloten en moet het verkeer omrijden via de Hasselterweg.

Voor de wijkdelen Havezathepark, Werkerhoven, Carré, Werkerbrink en Breecamp-Oost vormt de Havezathenallee de doorgaande route richting het winkelcentrum van Stadshagen. De werkzaamheden aan de weg zullen daarom voor veel bewoners van deze wijkdelen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. De werkzaamheden van fase 1 duren tot 24 juni 2011.

De Havezathenallee krijgt, net als de Frankhuizerallee en de Belvédèrelaan, een middengeleider en geluidsreducerend asfalt. De middengeleider scheidt de weg in twee rijstroken en heeft als doel de snelheid van het autoverkeer te verminderen. De weg wordt daarmee verkeersveiliger.  Omwonenden van de Havezathenallee ontvangen rond dit weekend van de gemeente een brief met informatie over de werkzaamheden. De gemeente Zwolle heeft sinds donderdag een speciale website geopend met meer informatie over de werkzaamheden aan de Havezathenallee: http://www.zwolle.nl/web/show/id=369685

Fase 1: Bron: www.zwolle.nl