Stadshagen nog lang niet uitgegroeid

woensdag 3 augustus 2011 5 reacties

Er ligt nu nog een wijds polderlandschap aan de rand van Stadshagen, maar over een aantal jaar zullen hier de nieuwe wijkdelen Breezicht, Breecamp-West en de Tippe verrijzen. Met de bouw van Stadshagen+ nadert de wijk zijn voltooiing, ook al duurt dit nog jaren. Breecamp-Oost is op dit moment het jongste  (en nog onvoltooide) wijkdeel van Stadshagen, maar zal snel worden gevolgd door nog nieuwere wijkdelen. Hoe gaan deze wijkdelen eruit zien? 

Eind 2009, tijdens het 12,5 jarig bestaan van de wijk Stadshagen, stond het inwoners aantal van de wijk op 19.000 inwoners.  Met de komst van de nieuwe wijkdelen zal dit inwonersaantal veel verder oplopen.

De wijkdelen Breezicht, Breecamp-Oost, Breecamp-West en De Tippe krijgen ieder hun eigen karakter en zal voornamelijk bestaan uit grondgebonden woningen. De Gemeente heeft een analyse gemaakt van de behoefte van de toekomstige inwoners van deze wijkdelen. Wonen aan de rand van de stad is populair in Zwolle, maar een toevoeging van veel  ‘meer van hetzelfde’ is minder gewenst. Er bestaat op dit moment een duidelijke wens om bij de toekomstige bouw van woonbuurten of woonmilieus, oplossingen te zoeken in kleinschalige en overzichtelijke ruimtelijke en sociale structuren. Creëer kleinschalige en overzichtelijke leefgemeenschappen. Daarbij wordt actief gestreefd naar functiemenging. Dit vraagt om flexibiliteit, zowel op gebouwniveau als op stedenbouwkundig en programmaniveau.

bron: www.zwolle.nl

 

 

Wat wordt het karakter van elk wijkdeel?

Breezicht
De opzet van dit gebied wordt gekenmerkt door woonkernen gesitueerd in een omgeving met groen en water. Het wijdse polderlandschap loopt door tot in dit gebied. Het is een wat extensiever bebouwd gebied. Langs de Milligerplas wordt een boulevard voorgesteld.

Breecamp-Oost
Dit gebied is opgezet volgens de principes van de wijken in Stadshagen 1. Door middel van de Weteringzone is het gebied verbonden met de polder.

Breecamp-West
De woningen bevinden zich in de randen van dit gebied en hebben daarme zicht op de polder en de IJsseldelta. Het hart van het gebied wordt gevormd door een combinatie van groen met water.

De Tippe
Dit gebied heeft een meer stedelijke uitstraling en is tenopzichte van de andere gebieden dichter bebouwd.

De stedenbouwkundige opzet en ontwikkelstrategie voor Stadshagen+ moet naast de doelstellingen meer variatie, meer verrassing, meer identiteit, meer duurzaamheid en meer levendigheid vooral ook leiden tot meer flexibiliteit in de ontwikkeling van Stadshagen+. Door de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor maatschappelijke activiteiten en door op gang brengen van wijkeconomie, wordt voorkomen dat een slaapwijk ontstaat.

Bron:http://bis.zwolle.nl/cms%5CBis.nsf/SearchView/CA9B496FB170B57BC1257878002FCFAB?OpenDocument

Bron: http://bis.zwolle.nl/cms%5CBis.nsf/SearchView/3D6A1DB8E09D6E63C1257878002F8A93?OpenDocument

Lees meer over:

|

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!