Begroting 2012: wat staat Stadshagen te wachten?

maandag 17 oktober 2011

De gemeente Zwolle houdt rekening met bezuinigingen vanuit het Rijk, maar blijft investeren in de groei van de stad

De gemeente Zwolle heeft de begroting voor 2012 gepresenteerd. Hierin staan de plannen voor het komende jaar (en de jaren daarna) die belangrijk voor de gemeente Zwolle. In deze plannen wordt de wijk Stadshagen veelvuldig genoemd. Zo wordt er druk aan de verkeerssituatie gewerkt, gaat men aan slag met de aanleg van nieuwe wijkdelen en worden bestaande en nieuwe voorzieningen gepland. Een aantal steekwoorden: wijkboerderij, verkeer, fietsen en winkelcentrum. Stadshagen Nieuws zet alle belangrijke punten die Stadshagen aangaan voor u op een rij. 

Wijkboerderij Stadshagen
De uitbreiding van de wijkboerderij in Stadshagen had eigenlijk in 2010 al afgerond moeten zijn, maar daar is het door discussie nog niet van gekomen. De gemeente gaat er vanuit dat Landstede in 2012 gaat starten met de bouw van de definitieve wijkboerderij. Tot die tijd gaat Landstede sociaal-culturele en natuureducatieve activiteiten aanbieden.

Groenvoorzieningen
Bij de oplevering van nieuwe buurten worden speelvoorzieningen en groenvoorzieningen aangelegd. Samen met de wijkboerderij ontwikkelt de gemeente hierbij mee aan het groen en recreatieve voorzieningen in Stadshagen.

Natuurherstel
Het bouwen van nieuwe wijkdelen betekent ook dat er natuur moet wijken. Hiervoor zorgt de gemeente Zwolle voor natuurcompensatie in het kader van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta & Noordelijke Stadsrand Zwolle.

Hasselterweg
De nieuwe Hasselterweg buiten Stadshagen gaat in 2012 zijn tweede fase in. Nu al worden de voorbereidingen getroffen voor een tunnel onder de Oude Wetering dor. De weg moet het (spits)verkeer van en naar Hasselt en Zwolle buiten de wijk gaan houden.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is een alom bediscussieerd onderwerp in Stadshagen. Met name de verkeersknip draagt daar aan bij. De gemeente Zwolle gaat verbetermaatregelen voorbereiden en uitvoeren voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Stadshagen.

Onderwijs
Eind 2012 wordt de oplevering van de Brede School Het Festival verwacht. De realisatie is inmiddels begonnen. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor een tweede gereformeerde basisschool en de gecombineerde 3e RK/PC basisschool. De oplevering wordt in 2013 verwacht. In 2012 start men met het realiseren van Het Anker, waardoor er in Stadshagen mogelijkheden ontstaan voor bewegingsonderwijs.

Fietsen
Er wordt gestart met de planvorming voor de herinrichting Roelenweg-Oost en de hoofdfietsroute Stadshagen-Binnenstad.

Ook wordt het Fietsmarketingplan kansrijke relatie Stadshagen gestart. Met de Provincie en Prorail wordt onderzocht of, gecombineerd met de aanleg van de fietsbrug, de bestaande spoorbrug van de Kamperlijn kan worden vervangen (kosten besparing door werk met werk te maken). Vervanging van de spoorbrug maakt de verwachte toekomstige aanpassingen aan de Blaloweg vanwege Voorsterpoort mogelijk en heeft tot gevolg dat de beperkte huidige doorrijdhoogte op de Blaloweg kan worden opgelost.

Tippe en Breecamp
De bouw van de nieuwe wijkdelen De Tippe en Breecamp gaan naar verwachting in 2012 van start.

Voorzieningen
Een onlangs in het nieuws besproken onderwerp voor de wijk Stadshagen is de mogelijke uitbreiding van het huidige winkelcentrum. In 2012 wordt gestart met de planvorming voor de uitbreiding van het winkelcentrum in Stadshagen.

Klimaatbeleid en duurzaam bouwen
Er wordt gekeken naar het ondersteunen van duurzame initiatieven in Stadshagen. Zo wordt er door bewoners gekeken naar het opwekken van duurzame energie en willen ook bedrijven meewerken aan duurzamer ondernemen. De gemeente werkt mee aan deze ambities in ruimtelijke projecten.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!