Nieuw bestuur stelt toekomst CSV’28 veilig

Het is voetbalvereniging CSV’28 uit Stadshagen gelukt om een nieuw bestuur te vormen. In juni luidde de voetbalvereniging nog de noodklok over haar voortbestaan. Er waren onvoldoende nieuwe bestuursleden te vinden die het stokje over wilden nemen. Het is het interim-bestuur alsnog gelukt om in korte tijd 7 nieuwe, enthousiaste bestuursleden te vinden. 

Maandagavond vond de benoeming plaats tijdens een goed bezochte ledenvergadering. Het nieuwe bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan 2 bestuursleden een gezamenlijke stem hebben:

  • Jolanda Strijk – Voorzitter
  • Cor Kuiper – Secretaris
  • Rob Kroeze – Penningmeester
  • Remco Schotman – Technische zaken
  • Nicole Henschen en Steven Dekker – Voetbalzaken
  • Amko de Groot – Facilitaire Zaken
  • Sybrand Kramer – HRM
  • Linda Westerkamp – Communicatie
  • Mustafa Celep – Commercie

Onder begeleiding van Sport Service Zwolle is een traject gevolgd om de toekomstbestendigheid van CSV’28 te versterken. Diverse betrokken leden hebben gewerkt aan het in kaart brengen van de uitgangssituatie en het analyseren van de cultuur en de structuur van de vereniging. Daar zijn aanbevelingen uitgekomen, die verwerkt zijn in het adviesrapport “CSV’28 op weg naar Verbinding”. Het nieuwe bestuur heeft met dit advies een mooi document in handen om verder te bouwen aan een toekomstbestendig CSV’28.