Wijkontwikkeling Stadshagen blijft zorgenkindje gemeente

zaterdag 10 november 2012 19 reacties
Wijkontwikkeling Stadshagen blijft zorgenkindje gemeente

De wijkontwikkeling van de wijkdelen in Stadshagen blijft een zorgenkindje voor de gemeente. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op planmatig gebied. Zo worden de plannen voor het woningaanbod voor Frankhuis gewijzigd naar meer huurwoningen, blijven wijkdelen langer onbebouwd wat leidt tot imagoschade en dreigt door de onduidelijkheid rond het Kamperlijntje de Tippe aan de IJssel ‘afgescheiden’ te blijven van de rest van Stadshagen. Dit is nog maar een greep uit de risicoanalyse in het rapport ‘Voortgangsraportage Programma’s en Projecten’ van de gemeente Zwolle.

De zorgen van de gemeente liggen met name in de ontwikkeling van de wijkdelen Frankhuis, Breecamp-Oost, Breecamp-West, Breezicht en de Tippe aan de IJssel. Die worden in de rapportage allen aangeduid als ‘hoog risico’. De ‘Voortgangsraportage Programma’s en Projecten’ van de gemeente Zwolle geeft duidelijkheid over de stand van zaken rondom verschillende vastgoedprojecten in de stad.

Duurdere woningen door duurzaamheid
– Hogere duurzaamheideisen maken de woning ook duurder.
Maatregelen: Een subsidie voor woningen met een alternatief energiesysteem verhoogt de verkoopbaarheid van de woningen. Meerdere soorten systemen aanbieden (alternatieven voor Gas). Meer communicatie/ advies geven. Voorkomen dat elke bewoner het wiel zelf opnieuw moet
uitvinden.

Kwaliteit van de wijken
– Doordat gebieden langere tijd onbebouwd liggen komen er klachten van bewoners dat de buurt er slordig uitziet. Dit schaadt het imago.
Maatregelen: Tijdelijke beheersscenario’s aan de stuurgroep Stadshagen voorleggen. Bepalen wanneer er extra investeringen moeten worden gedaan voor tijdelijke maatregelen.

– Wanneer eerst alleen de gebieden met goedkopere woningen worden ontwikkeld, ontstaat een gatenkaas aan ontwikkelingen in het gebied. Tussen de gerealiseerde gebieden liggen niet bebouwde gebieden waar soms onkruid groeit of illegaal vuil wordt gestort. De nieuwe bewoners gaan overlast ervaren door de bouwactiviteiten en het bouwverkeer in de straat. Een dergelijke situatie is ook minder veilig voor de inwoners. Maatregelen: Bij de planning van de fasering van de woningbouw wordt er naar gestreefd een deelgebied zo snel mogelijk volledig af te ronden zodat de woonstraten ook definitief kunnen worden ingericht. Niet bebouwde gebieden schoon houden en zo nodig het onkruid tussentijds verwijderen. Routes voor de bewoners en bouwwegen worden binnen Stadshagen als het maar even kan van elkaar gescheiden te houden. Enerzijds om onderlinge hinder te voorkomen maar vooral vanuit veiligheidsoogpunt. Dit vraagt soms om investeringen die zich niet altijd (meetbaar) terugverdienen.

– Er worden in de komende periode relatief veel goedkope huur en koopwoningen gebouwd. Dit kan (tijdelijk) een nadelig effect hebben op de uitstraling van Stadshagen. Maatregelen: Ontwikkelaars moeten naast goedkope woningen ook enkele wat duurdere woningen realiseren. Enerzijds om de uitstraling van het gebied te verbeteren. Anderzijds om te voorkomen dat bij het aantrekken van de markt te veel dure woningen tegelijk in verkoop komen waardoor de markt weer verzadigd raakt en daardoor gaat stagneren.

– Het risico is aanwezig dat de behoefte van toekomstige bewoners van Tippe aan een buurtsuper en kleinschalige winkeltjes niet wordt gerealiseerd. Daarmee is Tippe dan niet aantrekkelijk genoeg voor bewoners. Daarom worden nu al toekomstige ondernemers zoveel mogelijk
betrokken.

Woningaanbod
– Binnen Stadshagen komen op korte termijn in Werkeren maar ook in Frankhuis weer woningen op de markt. Daarnaast worden er in de komende jaren in De Tippe en Breezicht woningen op de markt gebracht.
Doordat de karakteristieken van de verschillende gebieden en de soort woningen verschillen zullen hiermee verschillende soorten kopersgroepen worden bediend. Ondanks dat moet worden voorkomen dat een bepaalde periode een overaanbod voor bepaalde woningcategorieën ontstaat.
Daarom wordt door de gemeente regie gevoerd op het moment waarop woningen in verkoop worden gebracht. De gemeente adviseert de marktpartijen hierin. De marktpartijen blijven wel zelf verantwoordelijk voor het moment van het in verkoop brengen van hun woningen. Mocht op enig moment door de gemeente voor een bepaald prijssegment een substantieel overaanbod worden voorzien dan wordt dit intern en extern (zo nodig op bestuurlijk niveau) aan de orde gesteld.
Maatregel: projecten faseren waardoor voorkomen wordt dat er teveel woningen van dezelfde prijscategorieën tegelijkertijd op de markt worden gebracht.

– Woningen in het dure segment verkopen op dit moment niet. Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan wat nu daadwerkelijk de vraag is. Maatregel: afhankelijk van de resultaten van het onderzoek beslissen of herprogrammering moet plaatsvinden.

Reageer op dit artikel

reacties

Meer nieuws uit Stadshagen:

19 reacties op 'Wijkontwikkeling Stadshagen blijft zorgenkindje gemeente' »

 • J.Prenger schreef:

  Gemeente zou er goed aan doen, Tippe aan de IJssel helemaal te bevriezen, eerst Breecamp maar zien vol te krijgen en Breecamp oost ook niet in ontwikkeling te nemen.Straks zijn er alleen wegen en scholen in deze wijken en helemaal geen woningn meer,als ook de huren nog omhoog gaan blijft het een leeg poldergewogen.

 • Stadshagenaar schreef:

  Is het niet zo dat de behoefte aan meer scholen groot blijft in Stadshagen? Ik constateer al jaren dat de gemeente Zwolle voor diverse scholen gebruik maakt van (tijdelijke???) units. De woningmarkt zit dan wel op slot en de ontwikkeling van Stadshagen mag stagneren. De gemeente heeft wel de verantwoordelijkheid om onderwijsinstellingen goed onderdak te bieden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de schoolgebouwen die gepland staan voor de Tippe bij de IJssel?

 • Blauwvinger schreef:

  De gemeente heeft toch paar flinke missers gemaakt,zeker met het nog niet aanwezig zijn van de tram is stadshagen niet zo,n dynamische wijk meer die zeer goed te bereiken is.

  Ze hadden hier in stadshagen veel meer van die goedkope starterswoningen neer moeten zetten vanaf 150.000 euro zijn zeer fraaie woningen en daar is altijd vraag naar i.p.v slechts enkele te plaatsen.Ook wat betreft sociale huurbouw heeft Zwolle grove steken laten vallen,zeker wat betreft stadshagen daar kunnen zeker 300 tot 500 huurwoningen gebouwd worden. Als ik kijk naar de vraag naar sociale eengezinswoningen en je moet daar volgens de woningzoeker meer dan 10 jaar op wachten dan is er iets goed mis.

  Wat betreft scholen die moeten eerst bestaansrecht hebben je kan wel een school neerzetten voor 500 leerlingen als er slechts maar 200 komen heb je een groot probleem.Vandaar nu Festival juiste gebouw met optie tot aanbouw.

 • Zwollenaar schreef:

  Er staan toch nog heel veel woningen te koop die volgens mij door starters goed te betalen zijn. De markt zit niet te wachten op door de gemeente goedkoop gebouwde starterswoningen. Daarnaast kunnen Huurders van het hoge segment toch veel beter kopen? Gemeente stop maar even met bouwen…..

 • Blauwvinger schreef:

  @Zwollenaar,

  Zeg mij waar ik nog meer van die 155.000 euro woningen vindt in Stadshagen ??? Er zijn zat woningen vergelijkbaar te koop maar dan wel een ton duurder !!!

  Niet door de gemeente, bouwbedrijven kun dit goed in samenwerking met woningbouw.En de gemeent verkoopt weer van het veel te dure grond wat al jaren is aangekocht.

  En ik had over sociale huurwoningen meer dan 10 jaar wachten op een eengezinswoning is toch onbegrijpelijk.

 • MG schreef:

  Waarom de braakliggende gebieden niet laten gebruiken door de boeren? Mais- en korenvelden zijn te prefereren boven onkruid, koeien en paarden geven het een mooi aanzien.En het wordt gelijk goed onderhouden.
  En waarom niet meer sociale huurwoningen? Mijn zoon heeft meer dan 6 jaar moeten wachten voor hij een woning had, dat is toch belachelijk? En dankzij de regering zal de vraag alleen maar groter worden.

 • Zwollenaar schreef:

  Op funda vind ik 286 woningen onder de 175.000. Dat ben je ook kwijt als je eenhuis van 155.000 v.o.n. koopt. Misschien begrijp ik je verkeerd.

 • Pieter schreef:

  Leuk Zwollenaar ook nieuwbouw 2010,allen klasse A, grote tuin, 3 slaap kamers,vloerverwarming,dacht het niet voor dat geld.

  hier meer info van die woningen:

  http://www.stadshagennieuws.nl/nieuws/933-swz-start-bouw-111-duurzame-woningen-breecamp-oost

 • G schreef:

  Volgens mij heeft dit in het verleden ook nooit gekund voor € 155.000,-
  Dus als je luxe wilt zul je dieper in de buidel moeten..

 • Pieter schreef:

  @G,

  Dacht het het wel ze staan er mooi :)

  Het kan anno 2012 nog veel goedkoper :)

  http://ikwoonbetaalbaar.nl/starterswoningen-leeuwarden

 • G schreef:

  tja, je hebt gelijk…. maar dan woon je wel in Leeuwarden natuurlijk ;-)

 • Pieter schreef:

  Maar heb je ook in andere steden zoals Lelystad of Almere de grondprijzen zijn vergelijkbaar met Zwolle dus hier kan het ook.Hier dichtbij kan het ook Staphorst en nog goedkoper ook :)

  Maar dat goedkoper bouwen kan altijd wel kijk naar o.a woningstichting bouwt ook woningen van omstreeks 100.000 euro als een blok van 50 neerzet kan het goedkoop.

 • Michel schreef:

  Teveel goedekope huizen is m.i. sociaal plantechnisch ook niet wenselijk.
  Mag u allen even herinneren aan die kanswijk aan de andere kant van het zwarte water met zijn grote aantaal goedkope woningen? Stadshagen nu volplempen met goedkope huurhuizen = over 15 jaar een ghetto.

 • Blauwvinger schreef:

  Ik had het over een mix van goedkope koop en sociale huur, en als woningen van 350k en meer ook weer goed verkoopt past dit dan ook weer in het plaatje maar nu niet.

 • Vineks schreef:

  Niemand wil in een wijk als Stadshagen wonen. Zwolle is al matig interessant vanwege de ligging zom ver weg van de Randstad, en een wijk ergens verloren in een polder wil de markt niet. Jammer voor de kopers, die kunnen er nooit meer vanaf. Maar de markt vraagt niet om deze smakeloze nieuwbouw. Plemp maar vol met goedkope woningen en flatjes, daar is altijd vraag naar. Goedkoop en winig wachttijd voor onze sociaal minder bedeelde medemens. Dan vervullen we eindelijk een vraag die er wel is (goedkoop op een matige plek, in plaats van duur op een matige plek).

 • Michel schreef:

  Nu is stadshagen verre van idyllisch, maar jij bent nu gewoon aan het trollen. De meeste mensen uit oost en midden Nl willen nog niet dood gevonden worden ten westen van amersfoort qua wonen. En als het zo leuk is in de randstad, waarom gaat iedereen die het zich kan veroorloven daar dan weg ?

 • peters schreef:

  Niemand wil er wonen :)

  Waarom wonen er al bijna 30.000 mensen hier in de wijk

  Vineks woont zelf in grote stad in een nieuwbouw wijk waar alles nog smakelozer is en nog sneller de verpaupering optreed :)

 • Vineks schreef:

  Haha wat een gebeten reacties. Ik heb het alleen over de feiten. Stadshagen is gezien de originele opzet helaas mislukt, zie het rapport van de gemeente Zwolle hieronder. De verwachting is 10 jaar overaanbod (!) en een herstel hopelijk tussen 2020 en 2040. Als je dat niet mislukt noemt woon je in een droom.

  Het is een buitengebied in een leuke stad die zich ook weer in een buitengebied bevindt. De gemeente heeft zich veel te rijk gerekend en de prijs die hiervoor betaald moet worden ligt bij de pioniers van de wijk. Dat is begrijpelijk pijnlijk en moeilijk te aanvaarden.

  Feit is dat de keuze uit een half lege wijk met deels langdurige leegstand is, of een drastisch andere aanpak. Veel sociale goedkope huurwoningen en eenvoudige huurwoningen voor de sociaal zwakkeren waar nog wel heel veel vraag naar is. Daar zal de wijk een ander gezicht van krijgen, en dat is even wennen geblazen.

  Uiteindelijk zal met een aanpak die wel aansluit op de markt, en niet de oude aanpak die aansluit op wensbeelden van de gemeente en huidige bewoners (zie de merkwaardige afwijzende brief over sociale huurwoning bij de entree van de wijk) het alsnog een volle wijk worden.

  Rapport gemeente Zwolle over de dramatische huizenmarkt:
  http://zwolle.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=405778/type=pdf/Stedelijke_programma_s_-_Naar_een_nieuwe_werkelijkheid_-_Match_vraag-aanbod.pdf#search=“stadshagen”

 • Blauwvinger schreef:

  Dat in de toekomst kunnen kijken, is natuurlijk natte vingerwerk want niemand weet hoe we er exact voor staan in 2030.

  Als ze stadshagen helemaal niet van de grond hadden gekregen en er nu nog geen 50% van de mensen woont ja dan is het mislukt maar daar is geen sprake van.

  Zwolle heeft gelukkig niet zoals vele andere steden vele tientallen mijoenen verlies dit project het kan veel slechter.

  Maar ik vindt dat ze wel verkeerde keuzes maken bv de tram staat op losse schroeven en ik denk juist dat stadshagen weer aantrekkelijk maakt en ook weer veel kopers/huurders lokt en een fastsoenlijk groot 2e winkelcentrum.

  Er is veel werk nog lijven liggen hier in stadshagen en hadden gelijk bij aanvang crisis moeten ingrijpen in de woningmarkt en dat is onvoldoende gebeurt.

Magazine maart 2018

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!