Vragen over ‘Geheugentheater’

Naar aanleiding van de berichtgeving over het ‘Geheugentheater’, heeft gemeenteraadslid Thom van Campen namens de VVD Zwolle vragen gesteld aan het college. “Wat een aanwinst had moeten zijn voor de wijk werd een met gras overwoekerde mislukking door een kunstenaar met een schuld van € 300.000,- die zijn afspraken nog altijd niet nakomt.”

Al snel na de start van de bouw is kunstenaar Ben Raaijman om persoonlijke redenen gestopt met het kunstwerk. Inmiddels heeft hij een dwangsom van €300.000,- opgelegd gekregen, maar dat lijkt de voortgang van het kunstwerk niet te helpen. Toch zit de kunstenaar niet stil volgens de VVD: “De kunstenaar verhuurt een Ideeëntheater en mag van de provincie Noord Holland een polder bij Andijk herinrichten.” Gezien de schuld die Raaijman nog heeft bij “de Zwolse belastingbetaler” heeft de VVD nu de volgende vragen gesteld:

  • Hoe verhoudt het bericht dat kunstenaar Ben Raaijman buiten Zwolle inkomsten verdient en werkzaamheden verricht zich tot het gefaalde kunstproject Geheugentheater Werkeren;
  • Wat mag de buurt rondom het Geheugentheater verwachten van de ruimtelijke kwaliteit nu het erop lijkt dat kunstenaar Ben Raaijman echt zijn afspraken niet meer gaat nakomen?

Wethouder Vendelaar gaf begin februari aan de gemeenteraad nog aan dat de gemeente zich blijft inspannen voor het ‘Geheugentheater’. Maar aangezien de kunstenaar zelfs na een flinke dwangsom nog niet in actie is gekomen is het de vraag of het kunstwerk ooit verder komt dan het overwoekerde gangenstelsel dat er nu ligt.