De Tippe de komende 10 jaar niet van de grond

dinsdag 9 april 2013 3 reacties
De Tippe de komende 10 jaar niet van de grond

De gemeente Zwolle gaat de komende tien jaar geen woningbouw ontwikkelen in de Tippe en de noordelijke delen van Breecamp-Oost en Breezicht. Dit laat de gemeente weten in haar nieuwe ontwikkelstrategie voor Stadshagen. Het uitgangspunt wordt om bestaande wijkendelen af te maken zoals Frankhuis, Werkeren en het zuidelijk deel van Breecamp-Oost.

Duidelijkheid
De gemeente wil duidelijkheid verschaffen over haar koers aan betrokken bewoners, de partners, geïnteresseerde kopers en marktpartijen. Ook wil zij sturing geven aan vragen en initiatieven uit de markt die bijdragen aan een toekomstbestendige, gevarieerde wijk, waar mensen graag willen wonen. Deelgebieden Tippe en de noordelijke delen van Breecamp Oost en Breezicht worden de komende tien jaar niet ontwikkeld voor woningbouw. Hier kunnen tijdelijke bestemmingen een plek krijgen die een bijdrage leveren aan de wijk.

bron: www.zwolle.nl

bron: www.zwolle.nl

Opgave
Voor de komende tien jaar ligt voor Stadshagen een woningbouwopgave van 2025 woningen. De huidige situatie op de woningmarkt geeft aanleiding tot het goed doseren en faseren van de opgave. Uitgangspunt is om binnen Stadshagen de bestaande wijken af te bouwen en de wijk op een zorgvuldige manier door te ontwikkelen. De in ontwikkeling zijnde (deel)gebieden zijn Werkeren, Frankhuis en het zuidelijke deel van Breecamp Oost. Later kan ook het zuidelijke deel van Breezicht worden ontwikkeld. Voor de gebieden waar gebouwd gaat worden is het nodig om een nieuw bestemmingsplan te maken.

Stimuleringsmaatregelen
Tijdens de gespreksronde met de contractpartners is geïnventariseerd welke concrete woningplannen zij hebben en wat er in hun ogen nodig is om de woningproductie op peil te brengen. De belangrijkste conclusies en mogelijke stimuleringsmaatregelen zijn:

• De meeste partners kennen een planhorizon voor de komende drie jaar. Door de crisis in de bouwsector heeft verder kijken voor hen geen zin. De gemeente komt hieraan tegemoet om alleen voor een realistische periode afspraken te maken.
• Door de financiële positie van de gemeente en de ontwikkeling van de stad als geheel krijgen andere partijen een kans als de partners onvoldoende kunnen inspelen op de marktvraag.
• De partners willen graag dat de gemeente de regie voert op het woningaanbod. De gemeente pakt deze rol op. Ruimtelijke instrumenten moeten een flexibel kader bieden met randvoorwaarden op hoofdlijnen. Ook wil de gemeente kleinschalig experimenteren met andere ontwikkel- en uitgiftevormen.
• Voor Frankhuis verruimt de gemeente voor de ontwikkelende partij de keuzemogelijkheden om te voldoen aan de duurzaamheidsopgave. Beperkt gebruik van gas in combinatie met duurzaamheidssystemen wordt op deze locatie toegestaan.
• Om snel, flexibel en creatief businessmodellen uit te werken en om slagvaardig te kunnen handelen, komt er op verzoek van een aantal partners een klein vast kernteam. Dit team is de frontoffice voor marktpartijen en individuele (collectieve) initiatiefnemers.

Vervolg
De verschillende besluiten worden de komende maanden uitgewerkt. Voor onderdelen, zoals het bestemmingsplan en het vastleggen van nieuwe afspraken, is aanvullende besluitvorming nodig. Waar mogelijk worden de geïnventariseerde plannen uitgewerkt in business modellen. Als na de zomer de raad een besluit neemt over het kader van de ontwikkelstrategie kan voor het einde van het jaar besluitvorming plaatsvinden over een voorstel voor de grondexploitatie.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!