Verkiezingen: de verkeersveiligheid in Stadshagen

dinsdag 18 maart 2014 5 reacties
Verkiezingen: de verkeersveiligheid in Stadshagen

Wat gaan de partijen na de verkiezingen doen met de verkeersveiligheid in de wijk? In Stadshagen kruisen fietsers, voetgangers en forenzen elkaar dagelijks tijdens de spits en daarbij gaat het soms (bijna) fout. Kan de politiek het nog veiliger maken? Welke ideeën hebben zij daarbij?

Tijdens de vorige verkiezingen was het verkeer een groot issue. En ook ditmaal is de verkeersveiligheid voor veel van de lezers belangrijk. Hoe belangrijk vinden de partijen het? Wat willen zij ermee? Lees de reacties van de partijen. Kan het nog veiliger in Stadshagen?

VVD
Verkeersveiligheid begint bij jezelf. Op de fiets of in de auto kunnen we allemaal wat doen aan meer veiligheid in het verkeer. Goed de hand uitsteken, niet te hard rijden elkaar voorrang verlenen. Het zijn belangrijke dingen. Verkeersveiligheid wil de VVD dan ook vooral op scholen organiseren, met verkeersexamens en verkeersouders. Gevaarlijke kruisingen pakken we in overleg met bewoners aan. Zoals bij de Werkerenlaan en de Belvédèrelaan. Die laatste kruising verdient aandacht. Samen met de omwonenden en gebruikers doen we aanpassingen en het hard rijden daar pakt de VVD het liefst met gerichte politie-inzet aan.

PvdA
Ja, het kan inderdaad nog veiliger. De prioriteit ligt momenteel bij de aanpak van de locatie Belvédèrelaan/Twistvlietpad, de aansluiting van het fietspad op het parkeerterrein en de kruising Frankhuizerallee en Belvederelaan. Daarnaast is er de komende tijd ook aandacht voor aanpassing van diverse rotondes, de aansluiting tussen de Hasselterweg en de Belvederelaan en de aansluiting Hasselterweg en Stadshagenallee (bij de benzinepomp).
De maatregelen die genomen worden, worden eerst besproken met vertegenwoordigers uit de wijk (waaronder StadshagenTotaal en de winkeliersvereniging) Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.
Al deze maatregelen zullen echter slechts ten deel helpen het verkeer veiliger te maken, als tegelijkertijd de verkeersdeelnemers hun gedrag niet aanpassen: automobilisten die te hard rijden, fietsers die zonder op of om te kijken een kruispunt over schieten of bromfietsers die het Twistvlietpad als racecircuit gebruiken. Met enige regelmaat treedt de gemeente handhavend op, maar dat heeft slechts een tijdelijk effect.
Meer veiligheid bereiken we samen met elkaar, zoals met het idee “Stadshagen let op!”, van Eline en Lieke, meiden van 11 en 12 jaar. Zij maakten zich zorgen, schreven de burgemeester een brief en samen met de gemeente, de politie en de wijkbeheerder hebben zij actie gevoerd tegen het hard rijden in hun wijk.

D66
–  D66 zet in op het definitief veiliger maken van de twee gevaarlijke kruisingen op de Bélvèderelaan ter hoogte van CBS De Wendakker en OBS De Schatkamer. Dat er nog steeds geen veilige oplossingen zijn gevonden vinden wij zonde van al het geld en de inspanningen. Dit had veel beter gekund als de bewoners van de wijk vanaf het begin beter waren betrokken bij de plannen en er echt geluisterd was.

–  D66 wil dat de nieuwe Hasselterweg snel definitief wordt doorgetrokken, uiterlijk in 2015. De huidige weg gaat dwars door Stadshagen heen, met alle leefbaarheids- en veiligheidsrisico’s van dien.

SP
De SP heeft gepleit voor een aparte politiepost in Stadshagen. Het is een grote wijk en verdient wat ons betreft een eigen politiepost, zeker als de wijk in de toekomst nog verder gaat groeien. Stadshagen is over het algemeen een veilige wijk, maar bijvoorbeeld verkeersoverlast en problemen met hangjongeren zouden beter kunnen worden bestreden met een permanente politieaanwezigheid. Gevaarlijke situaties in de wijk voor fietsers moet – in samenspraak met de bewoners – bekeken worden en waar nodig aangepast.

Swollwacht
Swollwacht wil zich inzetten om de verkeersveiligheid in Stadshagen nog beter te organiseren en naast het nog beter organiseren ook de verkeersveiligheid door de politie beter te laten handhaven. Naast meer aandacht voor veilige fietsoversteekplaatsen willen wij ook dat de politie intensievere controles uitvoert op snelheidshandhaving binnen de aanwezige 30 kilometerzone’s in Stadshagen en dat overtreders consequent worden beboet!

CDA
Het kan nog veiliger. Anders werden er ook geen klachten geregistreerd. Veel is gezegd en geschreven over de kruising Belvederelaan/Twistvlietpad. Het CDA heeft gepleit voor verkeerslichten, maar vond geen meerderheid in de raad om dit uit te voeren. Dat kan in 2014-2018 misschien anders. Daarnaast moet een oplossing worden gezocht voor de aansluiting van de Frankhuizerallee op de Belvederelaan. Ook een gevaarlijke plek.

ChristenUnie
Stadshagen is een echte fietswijk. Zo is de wijk oorspronkelijk opgebouwd. Tegelijkertijd willen we de auto goed faciliteren. Het is belangrijk om de verschillende verkeersstromen van voetgangers, fietsers en auto’s van elkaar gescheiden zijn. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Vaak weten bewoners goed de onveilige plekken aan te wijzen. Én zij hebben vaak goede ideeën voor verbetering van de veiligheid. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente bewoners betrekt bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in Stadshagen.

GroenLinks
Bewoners klagen over snelheid, maar bewoners veroorzaken die ook. Twee meisjes hebben hiervoor aandacht gevraagd en hebben met de politie samen actie gevoerd onder andere met een lasergun. Over dit soort acties moet de gemeente blijvend en actief communiceren. Juist in een kinderrijke woonwijk als Stadshagen moet de snelheid strikt worden gehandhaafd.

Stadshagen is ontworpen als een fietsvriendelijke wijk, dus mét een knip! Dat houden we graag zo. Toch is er nog een aantal gevaarlijke oversteken. Die moeten in de ogen van GroenLinks met voorrang worden aangepakt, met name die nare kruising Belvedereweg/Twistvlietpad.
Als de gemeente de signalen van de Wijkstichting StadshagenTotaal serieus oppakt, moet het mogelijk zijn direct in te grijpen waar dat nodig is.

Piratenpartij
Bewoners klagen over snelheidsovertredingen en
gevaarlijke situaties bij fietsoversteken. Kan het nog veiliger?
Bij de gemeente is weliswaar veel theoretische kennis over
verkeersveiligheid, maar bewoners hebben de praktijkervaring. Deze twee
partijen moeten elkaar op een gelijkwaardige manier kunnen vinden, zodat
kennis uitgewisseld kan worden. Met behulp van moderne technologieën kan
dit relatief makkelijk, goedkoop en effectief gerealiseerd worden. De
Piratenpartij wil een openbaar platform op de website van de gemeente, waar
deze uitwisseling en het overleg plaatsvindt. Als deze database gekoppeld
wordt aan een app voor telefoon of tablet, kan iedereen altijd in één
oogopslag zien waar de pijnpunten liggen en mogelijk zijn steentje
bijdragen op weg naar een oplossing.

OPA
Bewoners klagen over snelheidsovertredingen en gevaarlijke situaties bij fietsoversteekplaatsen. Kan het nog veiliger?
OPA Zwolle is van mening dat het zeker veiliger kan. Bij de fietsoversteekplaatsen zijn recent handelingen verricht, echter is het niet de oplossing van het probleem. Er zijn enkele oplossingen te bedenken, welke met de bewoners besproken moeten worden (bijvoorbeeld verkeerslichten). De knip is in OPA zijn visie een ontwikkelingsfout die per direct moet worden aangepast! Laat Stadshagen met elkaar verbinden.

Lijst Willem Lucht
Jazeker kan het veiliger, dit los je niet alleen op door drempels en
wegversmallingen, dit ergerd de bestuurder waardoor hij juist harder gaat
rijden om toch nog ergens op tijd te zijn, in onze ogen werken drempels
averechts en is het beter om mobiele flitspalen en km snelheids borden neer
te zetten die de snelheid van de automobilist aangeeft en waarschuwd bij
een overtreding. Feitelijk zou het een idee zijn om gezien de tand der tijd
er een flitser bij te monteren, dit zal afschrikkend werken gezien de
snelheid ten goede zal komen.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!