Gemeente: geen extra maatregelen hangjongeren

zondag 27 mei 2012 13 reacties

Vandalisme in winkelcentrum Stadshagen

De gemeente Zwolle is niet voornemens extra maatregelen te treffen om de overlast van de hangjongeren in het winkelcentrum van Stadshagen en de Milligerplas aan te pakken. Dit blijkt uit de antwoorden op de vragen van de VVD over het overlast van hangjongeren. De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de overlast, maar geeft aan dat het huidige beleid zijn vruchten moet afwerpen. Het plaatsen van camera’s zien zij als een uiterste remedie als niets anders werkt. Voorlopig zien zij daar geen reden toe.

Afgelopen april heeft de VVD vragen gesteld over de klachten van overlast van hangjongeren in het winkelcentrum van Stadshagen, het Twistvlietpark en de Milligerplas. “Vooral de zaterdagavond is bij uitstek hun avond voor vandalisoverlast van me, drankmisbruik en geluidsoverlast. Vooral de Wade en de rand van de Milligerplas zijn doelwit van deze jongeren. Zwerfvuil onder andere bestaand uit
gebroken glas wordt in ruime mate achtergelaten. Op meldingen bij de politie wordt gereageerd met het antwoord dat er geen mankracht of vervoer beschikbaar is. Zelf de jongelui tot de orde roepen is gestaakt na scheldpartijen en bedreigingen”.

Te weinig mankracht om snel te reageren
De gemeente geeft ook aan dat er momenteel mogelijk te weinig politiemensen zijn om snel te reageren bij signalen. De politie heeft de prioriteit bij probleemsituaties liggen. Dat is een zorg die al langer bij omwonenden leeft. Zij geven aan dat zij te weinig te politie zien op het moment dat er overlast in hun omgeving zou zijn.

Vragen van de VVD
Op de vragen die de VVD gesteld heeft, heeft het College nu concrete antwoorden gegeven:

1. Is de overlast bekend bij het College?
Ja, deze overlast is bekend. Voor de aanpak van jongerenoverlast in Zwolse wijken is, naar aanleiding van eerdere overlast in Holtenbroek en Zwolle Zuid, door politie, jongerenwerk, buurtbewoners en gemeente een protocol ontwikkeld. De Wade en de Boulevard (nabij Cultuurhuis) maken deel uit van het overlastprotocol Twistvlietpark/Centrum Stadshagen. Dit protocol is van kracht en valt samen met de begrenzing van het aanwijzingsgebied zoals dit aan de APV is toegevoegd. Zonder de ervaren overlast te willen bagatelliseren, constateren wij wel dat er weinig meldingen en weinig incidenten zijn als het gaat om jongerenoverlast. Wij onderkennen dat de bebouwde omgeving van het protocol (Bewegingshuis, Werkeren, Gezondheidshuis) extra kwetsbaar is. De Wade (de winkelstraat) heeft wat dat betreft een status aparte. Alle vormen van overlast, inclusief groepsoverlast van jongeren, hebben hier een duidelijke visuele en hoorbare impact.

De Milligerplas valt sinds 2 jaar onder een ander, recreatie-, regime van toezicht gedurende de zomerperiode. Recent is met de reddingsbrigade Zwartewater Ratten afgesproken dat deze, naast het op zaterdag en zondag toezicht houden op zwemmers, ook een “ogen en oren”-functie voor de gemeente zal vervullen als het gaat om overlast. Voor het overige geldt hier dat het koppelwerk politie/jongerenwerk reageert op gesignaleerde overlast.

2. Wat zijn uw plannen met betrekking tot aanpak van deze problematiek?
Op zich staat het mensen vrij zich in groepsverband op te houden op de openbare weg. Gemeente en ketenpartners, waaronder de politie, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de aanpak van overlast. Hierboven zijn we al ingegaan op het overlastprotocol.
Wij blijven benadrukken dat de afspraken in het overlast-protocol gelden, inclusief het spreekuur van wijkmanager, wijkbeheerder en wijkagent, en dat het door alle betrokkenen toepassen en respecteren daarvan het meest effectief is. Daarbij geldt wel dat er mogelijk niet voldoende menskracht beschikbaar is om snel te kunnen reageren op een signaal; dat heeft te maken met prioriteiten die de politie moet stellen bij inzet op probleemsituaties.

Momenteel benadert het koppelwerk politie/jongerenwerk de jeugdgroepen en spreekt hen aan op hun gedrag. Daarbij blijven meldingen –conform het protocol- van buurtbewoners belangrijk. Op dit moment zijn geen zaken in beeld waar meer actie op ondernomen moet worden (bedreigingen, vernielingen etc.).

3. Is het mogelijk de verlichting ter plaatse aan te passen?
Op dit moment loopt in het winkelcentrum een Keurmerk Veilig Ondernemen-traject (KVO). Tijdens de daarbij horende avondschouw is naar voren gekomen dat de verlichting “matig” is. In het kader van de uitkomsten van dit KVO wordt dit gegeven meegenomen. Het Twistvlietpark is voor wat betreft verlichting ingericht conform de stedelijk geldende normen.

4. Zijn er plannen om camera’s te plaatsen?
Het plaatsen van camera’s is een sluitstuk, een ultimum remedium als niets anders werkt en er sprake is van ernstige overlast en/of criminaliteit. De meldingen en geconstateerde feiten geven vooralsnog geen aanleiding voor het plaatsen van camera’s.

5. Kan er een dossier van deze vandalen worden aangelegd?
De jeugdigen die zich in het winkelcentrum ophouden zijn bekend bij politie en jongerenwerk. Wij hebben in het winkelcentrum geen zicht op vandalen. Wij hebben in 2011/2012 één melding van een vernieling gekregen, over de planten die uit de plantenbak zijn getrokken. Van de vernieling zijn de daders bekend. Wij hebben begrepen dat de jeugdigen ter plekke hierover zelf ook verontwaardigd zijn, omdat zij de gevolgen ervan ondervinden. In 2009, dus voor het bij jeugdoverlast(beleving) ontwikkelde overlastprotocol in werking trad, zijn er 5 vernielingen in een jaar gemeld.

6. Kunnen de ouders van deze vandalen aansprakelijk worden gesteld voor door onder hun verantwoordelijkheid vallende kind aangebrachte schade?
Hier gelden de betreffende wettelijke kaders. De huidige stand van zaken is dat er in de afgelopen twee jaar één vernieling gepleegd (zie hierboven). Hiervan is geen aangifte gedaan en de daders zijn meerderjarig.

7. Wat is er misgegaan bij het optreden van de wijkmanager, wijkbeheerder, wijkagent en alle andere bij de wijk betrokken personen waar deze vandalen mee te maken zouden kunnen krijgen?
Wij vinden dat er goed wordt samengewerkt in de wijk. Vandalisme komt nogal eens spontaan op. Er zijn geen structurele meldingen ter plekke wat betreft vandalisme.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!