Gemeente: geen extra maatregelen hangjongeren

zondag 27 mei 2012 13 reacties

Vandalisme in winkelcentrum Stadshagen

De gemeente Zwolle is niet voornemens extra maatregelen te treffen om de overlast van de hangjongeren in het winkelcentrum van Stadshagen en de Milligerplas aan te pakken. Dit blijkt uit de antwoorden op de vragen van de VVD over het overlast van hangjongeren. De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de overlast, maar geeft aan dat het huidige beleid zijn vruchten moet afwerpen. Het plaatsen van camera’s zien zij als een uiterste remedie als niets anders werkt. Voorlopig zien zij daar geen reden toe.

Afgelopen april heeft de VVD vragen gesteld over de klachten van overlast van hangjongeren in het winkelcentrum van Stadshagen, het Twistvlietpark en de Milligerplas. “Vooral de zaterdagavond is bij uitstek hun avond voor vandalisoverlast van me, drankmisbruik en geluidsoverlast. Vooral de Wade en de rand van de Milligerplas zijn doelwit van deze jongeren. Zwerfvuil onder andere bestaand uit
gebroken glas wordt in ruime mate achtergelaten. Op meldingen bij de politie wordt gereageerd met het antwoord dat er geen mankracht of vervoer beschikbaar is. Zelf de jongelui tot de orde roepen is gestaakt na scheldpartijen en bedreigingen”.

Te weinig mankracht om snel te reageren
De gemeente geeft ook aan dat er momenteel mogelijk te weinig politiemensen zijn om snel te reageren bij signalen. De politie heeft de prioriteit bij probleemsituaties liggen. Dat is een zorg die al langer bij omwonenden leeft. Zij geven aan dat zij te weinig te politie zien op het moment dat er overlast in hun omgeving zou zijn.

Vragen van de VVD
Op de vragen die de VVD gesteld heeft, heeft het College nu concrete antwoorden gegeven:

1. Is de overlast bekend bij het College?
Ja, deze overlast is bekend. Voor de aanpak van jongerenoverlast in Zwolse wijken is, naar aanleiding van eerdere overlast in Holtenbroek en Zwolle Zuid, door politie, jongerenwerk, buurtbewoners en gemeente een protocol ontwikkeld. De Wade en de Boulevard (nabij Cultuurhuis) maken deel uit van het overlastprotocol Twistvlietpark/Centrum Stadshagen. Dit protocol is van kracht en valt samen met de begrenzing van het aanwijzingsgebied zoals dit aan de APV is toegevoegd. Zonder de ervaren overlast te willen bagatelliseren, constateren wij wel dat er weinig meldingen en weinig incidenten zijn als het gaat om jongerenoverlast. Wij onderkennen dat de bebouwde omgeving van het protocol (Bewegingshuis, Werkeren, Gezondheidshuis) extra kwetsbaar is. De Wade (de winkelstraat) heeft wat dat betreft een status aparte. Alle vormen van overlast, inclusief groepsoverlast van jongeren, hebben hier een duidelijke visuele en hoorbare impact.

De Milligerplas valt sinds 2 jaar onder een ander, recreatie-, regime van toezicht gedurende de zomerperiode. Recent is met de reddingsbrigade Zwartewater Ratten afgesproken dat deze, naast het op zaterdag en zondag toezicht houden op zwemmers, ook een “ogen en oren”-functie voor de gemeente zal vervullen als het gaat om overlast. Voor het overige geldt hier dat het koppelwerk politie/jongerenwerk reageert op gesignaleerde overlast.

2. Wat zijn uw plannen met betrekking tot aanpak van deze problematiek?
Op zich staat het mensen vrij zich in groepsverband op te houden op de openbare weg. Gemeente en ketenpartners, waaronder de politie, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de aanpak van overlast. Hierboven zijn we al ingegaan op het overlastprotocol.
Wij blijven benadrukken dat de afspraken in het overlast-protocol gelden, inclusief het spreekuur van wijkmanager, wijkbeheerder en wijkagent, en dat het door alle betrokkenen toepassen en respecteren daarvan het meest effectief is. Daarbij geldt wel dat er mogelijk niet voldoende menskracht beschikbaar is om snel te kunnen reageren op een signaal; dat heeft te maken met prioriteiten die de politie moet stellen bij inzet op probleemsituaties.

Momenteel benadert het koppelwerk politie/jongerenwerk de jeugdgroepen en spreekt hen aan op hun gedrag. Daarbij blijven meldingen –conform het protocol- van buurtbewoners belangrijk. Op dit moment zijn geen zaken in beeld waar meer actie op ondernomen moet worden (bedreigingen, vernielingen etc.).

3. Is het mogelijk de verlichting ter plaatse aan te passen?
Op dit moment loopt in het winkelcentrum een Keurmerk Veilig Ondernemen-traject (KVO). Tijdens de daarbij horende avondschouw is naar voren gekomen dat de verlichting “matig” is. In het kader van de uitkomsten van dit KVO wordt dit gegeven meegenomen. Het Twistvlietpark is voor wat betreft verlichting ingericht conform de stedelijk geldende normen.

4. Zijn er plannen om camera’s te plaatsen?
Het plaatsen van camera’s is een sluitstuk, een ultimum remedium als niets anders werkt en er sprake is van ernstige overlast en/of criminaliteit. De meldingen en geconstateerde feiten geven vooralsnog geen aanleiding voor het plaatsen van camera’s.

5. Kan er een dossier van deze vandalen worden aangelegd?
De jeugdigen die zich in het winkelcentrum ophouden zijn bekend bij politie en jongerenwerk. Wij hebben in het winkelcentrum geen zicht op vandalen. Wij hebben in 2011/2012 één melding van een vernieling gekregen, over de planten die uit de plantenbak zijn getrokken. Van de vernieling zijn de daders bekend. Wij hebben begrepen dat de jeugdigen ter plekke hierover zelf ook verontwaardigd zijn, omdat zij de gevolgen ervan ondervinden. In 2009, dus voor het bij jeugdoverlast(beleving) ontwikkelde overlastprotocol in werking trad, zijn er 5 vernielingen in een jaar gemeld.

6. Kunnen de ouders van deze vandalen aansprakelijk worden gesteld voor door onder hun verantwoordelijkheid vallende kind aangebrachte schade?
Hier gelden de betreffende wettelijke kaders. De huidige stand van zaken is dat er in de afgelopen twee jaar één vernieling gepleegd (zie hierboven). Hiervan is geen aangifte gedaan en de daders zijn meerderjarig.

7. Wat is er misgegaan bij het optreden van de wijkmanager, wijkbeheerder, wijkagent en alle andere bij de wijk betrokken personen waar deze vandalen mee te maken zouden kunnen krijgen?
Wij vinden dat er goed wordt samengewerkt in de wijk. Vandalisme komt nogal eens spontaan op. Er zijn geen structurele meldingen ter plekke wat betreft vandalisme.

Reageer op dit artikel

reacties

Meer nieuws uit Stadshagen:

13 reacties op 'Gemeente: geen extra maatregelen hangjongeren' »

 • Besje schreef:

  Wanneer er te weinig (politie)mankracht is, is het een reden temeer om camera’s te plaatsen!

  De gemeente en politie hebben niet alleen boter op hun hoofd, maar houden vooral de hand boven elkaars hoofd.
  Da’s handig en makkelijk om de problematiek vlot af te doen.

  De overlast bestaat nog steeds: hangjongeren, scooters, troep, voetballen, watermilieu vervuiling.
  Volgens het protocol mag er – naar de politie – vroeg op de avond niet gebeld worden.
  Maar vooral: Mensen zijn belmoe geworden omdat er niets wezenlijk verandert.
  Raar hè, dat er zo weinig meldingen zijn!
  Laat het daar eens overgaan heren en damens van de gemeente en politie!
  Welk waarden-en normenkader, referentiekader hanteren deze dames en heren om de overlast te vergoeilijken of vooral te relativeren, terwijl het woongenot van honderden mensen wordt vergalt?
  Onbegrijpelijk.

  Ondertussen houden jongeren zich niet aan het protocol, is de sticker van de prullenbak verwijderd, waait de troep het water in.
  Laat het daar eens overgaan dames en heren van de gemeente en politie.
  Mag dat ook binnen het protocol vallen?

  Zeer ruime voldoende of waardering ‘uitstekend’ voor alle onkunde!

 • Anonymous. schreef:

  ^_^

 • joun naam schreef:

  Ach wat een stelltje gekke ze doennet of we zware vandalen zijn met camera dit dat doe toch normaal we zijn niet bang voor een camera en jullie moeten je niet zitten aan stellen! Kinderachtig gedoe! Houdoe

 • Besje schreef:

  Inderdaad heel kinderachtig gedoe – niet zo aanstellen -, wanneer je de troep van je af gooit terwijl er op 3 meter afstand een prullunbak staat.
  In andere woorden heet dat milieuvandalisme.
  Nog anders gezegd: ieder voor zich, god voor ons allen en de ROVA mag de troep opruimen. Wat kan jou het milieu schelen, toch?
  Inderdaad heel kinderachtig, maar hopen dat die camera’s er gauw komen. Ze vragen er blijkbaar om. :-)

 • Huisman schreef:

  Besje

  Ik vind dat je nogal overdrijft. Je vat overlast samen met de woorden “hangjongeren, scooters, troep, voetballen, watermilieu vervuiling”. Ik kan me enkel en alleen bij het laatstgenoemde punt aansluiten. De rest van je argumenten zijn alledaags, dat doen kinderen van 5 ook. Het probleem bij jouw is dat de groepjes die scooters meenemen, hangen & voetballen niet in jouw ideale straatbeeld passen. En dat is bij de meeste bewoners daar. Die bloempotten, dat was vandalisme. Maar ook direct het enige toonaangevende incident in het winkelcentrum. Van muggen worden olifanten gemaakt. Een middelvinger is namelijk al gauw een slaande beweging. Een roep al gauw een schreeuw. Iemand met een petje is al gauw gevaarlijk. En een groep petjes vormt een asociale groep jonge vandalisten. Snap je waar ik heen wil?

  De wereld veranderd. Het hielenlikkende katholieke karakter van voor de oorlog bestaat niet meer. We worden allemaal wat harder. Zo ook de jongelui. Maar een wat hardere manier van leven hoeft niet perse crimineel te zijn zoals deze ‘vandalisten’ worden beschreven. Dit is 2012. De wereld veranderd. Mensen moeten dat ook eens doorhebben, ipv met vingertjes te wijzen en schijnheilig achter de geraniums blijven zitten, kun je ook meegaan met de tijd.

  Gegroet!
  Een bewoner

 • Besje schreef:

  Misschien dat de schrijfstijl wat overdadig is, maar overdrijven doen de toch echt jongeren zélf.
  Mensen hebben over het algemeen geen hekel aan hangjongeren, wel kunnen mensen een probleem ervaren met wat die hangjongeren doen of juist nalaten.
  Dat is het kernpunt.

  Ouderen op (hoge)leeftijd val je niet lastig, ouderen uit een verzorgingscentrum laat je niet de blikjes en flesjes van jeugdigen opruimen.
  Neem dat eens als uitgangspunt. Dat heet gewoon beleefheid.
  Die uitgangspunten mag je belangrijk vinden, daar mag je voor opkomen.
  Immers: Een goede ouder stuurt op gezette tijden zijn kind ook bij, zet het op het goede spoor.
  Niets mis mee, integendeel zelf.
  Opvoeden in een veranderende wereld heet dat.

  Er is ook niets mis mee, dat een jongere (leert) zich aan
  sociaal-maatschappelijke spelregels houdt.
  Dat de wereld verandert weten we wel, daarom veranderen sociale spelregels mee, maar maak het niet te exclusief.
  (alsof hangjongeren uit een ander universum komen)
  Hou deze jongeren niet de hand boven het hoofd wanneer er – op een recalcitrante manier – afval expres buiten de prullenbak wordt gegooid.
  Verschaf duidelijkheid, baken grenzen af.
  Niets mis mee in een bruisende wereld, waarin de spelregels wisselen.
  Bovendien: Doe je dit vriendelijk en duidelijk, dan ga je juíst met de tijd.
  Een goede ouder doet doet dit.
  Een goede politieagent ook.

  De jaren zeventig hebben we achter ons en dat de wereld verandert weet – nogmaals – iedereen,(top-cliché) maar dat kan nooit een excuus zijn voor het gedrag van een kleine groep die het expres verpest voor anderen.
  Kleine onvolwassen jeugdigen vragen er blijkbaar om, om als een klein jengelend kind behandeld te worden.
  Daar heeft een verheven vinger in een katholieke context helemaal niet mee te maken. Wel met waarden en normen besef.
  Maar daar blinkt de gemiddelde ouder en gemiddelde politieagent niet meer in uit.

  Niet allen jammer, maar vooral bedroevend.
  En daar is een verzorgingscentrum nu vooral de dupe van.

  Blijkbaar zitten de poltieagenten achter de geraniums :-)

 • Huisman schreef:

  Nogmaals vind ik dat je overdrijft. Helemaal als je het stukje opvoeding erbij haalt. Jij zou graag willen zien dat ouders hun kinderen opvoeden, dan wel in de tang houden, dan wel op het goede spoor zetten naar de voor jouw belangrijke normen en waarden, alsook gedrags uitingen. In deze veelzijdige wereld is er niet meer een ongeschreven gedragsregel. Er is een eindstation en dat is de wet, en binnen dat is alles mogelijk. Wat voor jouw en een groep andere mensen belangrijke punten zijn, hoeft niet te gelden voor ouders van “hangjongeren”. Veelal zijn deze jongeren de 18 gepasseerd en verantwoordelijk voor hun eigen daden. Uitersten botsen met elkaar en dat is logisch, dat is ook precies wat er gebeurd tussen de bewoners en jonge mannen en vrouwen. Maar wat deze jongelui doen is niet per definitie fout… De grootste irritatie zit hem erin dat de bewoners zich niet kunnen meten met de hangjongeren, het zijn uitersten. En om dat met kracht bij te zetten komen er klachten bij over zwerfvuil, grote mond enzovoort. Teken die paar dingen weg en je hebt een stel alledaagse jongelui die op elk moment van de dag aan te spreken zijn, en met een normale gelijke benadering mee om te gaan is. Je moet jezelf niet boven hun verheffen en via een omweg of direct de les lezen. Oudere mensen kunnen met hun irritaties namelijk behoorlijk ernstig overkomen, en neerbuigend zijn ten opzichte van jongelui. Zij verdienen net zoals ieder ander een gelijke behandeling… Ga ze dus eerst maar eens als mensen zien ipv gajes, respecteer ze, en voer wederzijdse gesprekken.

  Overigens ben ik mij bewust dat ik een aantal cliché’s eerste klas heb opgekrabbeld, maar cliché of niet, zo is het wel!

 • Besje schreef:

  Een paar korte (laatste) opmerkingen.
  Dat we het niet met elkaar eens zijn mag duidelijk zijn.
  Geen probleem. Leven en laten leven (top-cliché).

  – (hang)jongeren zijn idd per definitie niet fout, mee eens.
  Echter: jongeren etiketteren zichzelf negatief wanneer ze expres afval naast de prullenbak gooien, met scooters over het gazon rijden, over rozenstruiken pissen.
  Hou het probleem dan ook op het bordje van die jongere zelf.
  Hij is toch verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, schrijf je nb zelf.
  Spelregels overtreden?
  Prima, in het kader van vrijheid-blijheid (top-cliché)
  Maar: Wees dan ook een stoere meid of jongen en neem verantwoordelijkheid.
  Niks mis mee, toch?
  Maar geef geen grote bek wanneer je een bekeuring moet betalen, scheld een ander niet uit.
  – Dat ouders – tijdens het opvoeden – hun kroost in de ‘tang zouden moeten houden’ klopt niet.
  Het is een invulling, een ‘denken-voor mij’.
  Je doet het jammer genoeg nog een paar keer…
  – je noemt een eindstation ‘de wet’, en binnen dat is ‘alles mogelijk’.
  De wetten (sociale spelregels) worden door mensen gemaakt, dat (hang)jongeren zich niet aan de wet zouden moeten houden past misschien wel in een ‘anarchistische maatschappij’, maar die hebben we niet in Nederland.
  Bovendien past dat niet bij: ‘verantwoordelijkheid van hun eigen daden’
  – mensen zijn mensen, wederzijdse gesprekken vind ik ook belangrijk, maar verwacht geen beloning bij ‘fout’ gedrag.
  Dat is de wereld op zijn kop.
  – clichés zijn vaak heel duidelijk, maar vaak inhoudelijke dooddoeners
  – je hebt het over ‘uitersten'(…meten aan..).
  Laat ik nu eens gaan invullen voor jou: je bent een vriendelijk persoon, met hier en daar wat niet uitgewerkte autoriteitconflictjes.
  Laten die autoriteitconflicten nu net met opvoeding te maken hebben. Maar ach, overdrijven is ook een kunst :-)

 • Richard schreef:

  De jaren ’70. Toen had je ook ‘hangjongeren’. Diezelfde hangjongeren van deze tijd, heetten toen Provo’s.
  Die uitte zich ook tegen de maatschappij met anarchistische gedachten.

  Zoveel is er niet veranderd, enkel de tolerantie en inderdaad het in dialoog gaan met de jongeren ontbreekt in het hedendaags leven.

  Ik ben ervan overtuigd als je de jongeren recht in hen ogen aankijkt, en op een rustige manier de situatie toelicht en uitlegt, er veel begrip ontstaat.
  Niet aanvallen op de persoon als jongere, maar op zijn of haar gedrag.
  En benoem dat naar een jongere, en dat je zelf met iets zit wat jij niet leuk vind.

 • Marcel schreef:

  Het probleem van jongeren is nu juist dat ze nog geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het zijn geen volwassenen. Ik deed ook dingen toen ik jong was die ik nu niet meer in m’n hoofd zou halen. Gelukkig maar. In onze wijk wonen jongeren. Ik neem onmiddellijk aan dat die bij tijd en wijle voor overlast kunnen zorgen, maar wat wil je doen? Ze allemaal binnen houden?
  Sommige mensen menen dit op te lossen met ‘law and order’. En natuurlijk moet je soms optreden, maar eerst en vooral accepteren dat er in een samenleving ook jongeren zijn en dat je die nu eenmaal tegenkomt. Of je dat nu leuk vind of niet.

 • peter schreef:

  Ik liep vandaag nog even door het park maar overal waar je jeugdige hangers vertoeven lag glas , kapotte flessen blikjes zakken chips en ga zo maar door. Maar wie is er aansprakelijk als je met je kind daar loopt en valt in het glas . Ook langs de kant bij het water ligt niks anders dan gebroken flessen , glasscherven overal je laat je kinderen daar ook niet zwemmen omdat het niet veilig is.

  Als ze dan niet weggejaagd kunne worden uit het park (om wat voor simpele stomme reden dan ook dat het plisie agentje zijn werk niet doet )wat ze op deze manier gewoon naar de klote helpen laat ze dan hun troep eens leren opruimen , noteer hun namen en en gooi eens berg afval bij hun in de tuin eens kijken hoe ze dat vinden.

  Zachte hand werkt niet meer , stomme poster/stikkers hebben ze schijt aan , een volwassene die ze toespreekt lachen ze uit .

  WAT HELPT DAN NOG,EEN SCHOP ONDER DE KONT MISSCHIEN.

 • Marcel schreef:

  Ik heb de indruk dat ik door een ander park loop dan jij.
  En dat is volgens ook het probleem hier. Jij ziet wat troep en dat wordt een berg afval. Ik zie wat troep en zie wat troep. Niets om me nu zo druk over te maken.
  Begrijp me niet verkeerd: het is niet netjes om troep achter te laten, maar dat jij er zo’n overlast door ervaart komt vooral door jezelf.

 • Henk schreef:

  Ja je kunt er net op een slechte dag langs lopen na een maand weinig tot geen troep.

Magazine maart 2018

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!