SP: opheldering over korten bijstand en thuiszorg

siderius
Tjitske Siderius: "Het zijn goedkope maatregelen die de mensen in Zwolle in grote problemen kunnen brengen."

De SP in Zwolle wil van het college van Burgemeester en Wethouders weten wat de gevolgen zijn van een aangekondigde bezuiniging op de bijstand en de thuiszorg door de landelijke overheid. Minister Donner bezuinigt op de gemeentelijke budgetten voor de bijstand (448 miljoen euro). Bovendien verdwijnt er nog eens 200 miljoen euro die bedoelt is voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De vrees is bij de SP groot dat deze bezuinigingen gaan doorwerken in de uitgaven van de gemeente Zwolle. Bovendien vraagt de partij zich af of de gemeente actie gaat ondernemen bij het Rijk.

Zorgen
De SP maakt zich zorgen over deze bezuiniging, omdat er door de economische crisis juist meer mensen hun baan zijn kwijtgeraakt en afhankelijk zijn van uitkeringen. Tjitske Siderius van de SP in Zwolle wil daarom weten wat de landelijke bezuinigingen voor effect hebben op de uitgaves voor de bijstandsuitkeringen en de thuiszorg in de Hanzestad.

Tjitske Siderius: “Het zijn goedkope maatregelen die de mensen in Zwolle in grote problemen kunnen brengen.”¬† Bovendien wil de socialistische partij weten of de gemeente Zwolle protest aantekent tegen de aangekondigde bezuinigingen van Donner.