Verkiezingen: wat willen de partijen in Stadshagen met jongeren?

zaterdag 15 maart 2014 10 reacties
Verkiezingen: wat willen de partijen in Stadshagen met jongeren?

In Stadshagen groeit een hele grote groep jongeren op, waarvan zowel de ouders als de jongeren aangeven dat er niet genoeg faciliteiten in de wijk aanwezig zijn. Ook de politie waarschuwt dat deze grote groep jongeren op den duur voor problemen kan zorgen als er geen aandacht aan wordt besteed door de politiek. Wat gaan de partijen in Zwolle daaraan doen?

StadshagenNieuws behandelt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen elke dag een thema dat in Stadshagen speelt. Vandaag de jongeren: wat willen de partijen na de verkiezingen doen met de grote groep jongeren in de wijk?

VVD
In het recente verleden zijn er problemen geweest met hangjongeren in en rond het winkelcentrum van Stadshagen. Mede op initiatief van de VVD zijn buurtbewoners, (hang)jongeren, buurtwerkers en politie met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft tot een gesprek en positieve ontwikkelingen geleidt. Over enkele jaren zijn er echter in Stadshagen 5000 kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Daar moet in een woonwijk als Stadshagen wat voor te doen zijn zodra ze thuis zijn, uit school komen, of in het weekend. Zoals sport en trapveldjes, maar ook plekken om gewoon te kunnen zitten, naast het bestaande jongerencentrum LevelZ.

De VVD heeft vorig jaar het initiatief genomen om het stadsbestuur opdracht te geven nu al met jongeren te gaan kijken wat ze het liefst willen in hun vrije tijd. Op die manier kan er worden bedacht welke voorzieningen er in Stadshagen bij moeten komen. Bijvoorbeeld de sportclubs langer open of een plek om te hangen zonder dat het in de omgeving als vervelend wordt ervaren. Juist nu dat onderzoek doen en aan de slag gaan met de uitkomsten hiervan, voorkomt dat we er straks achter komen dat jongeren helemaal niets te doen hebben in Stadshagen waardoor de totale wijk met de ongewenste gevolgen zit. Nu niets doen is echt een gemiste kans. Nu actie ondernemen geeft jongeren echt een stem en straks een goed gevoel in hun wijk.

PvdA
De PvdA wil iets samen met hen doen i.p.v. voor hen.
Zwolle is een stad van initiatieven, meedenkers en doeners. Denk maar aan de vele actieve vrijwilligers en aan mooie evenementen als het Stadsfestival, de CityBattle, Fusion of Dance of de halve Marathon van Zwolle.
Overal komen ondernemende mensen samen om tot nieuwe – voor de stad aantrekkelijke – initiatieven te komen. De gemeente moet dit niet alleen stimuleren, maar ook één van de spelers worden. ‘Samen maken we de Stad’ en ‘Iedereen doet mee’ moet tot alle haarvaten van Zwolle doordringen.
Dat gebeurt al in jongerencentrum LevelZ waar de jongeren de boel zelf runnen.
Het is ook gebeurd toen de jongeren waarover veel geklaagd werd rondom het Twistvlietpark een ‘high tea’ organiseerden en in gesprek gingen met de mensen die over hen klaagden en vrees voor hen hadden.
Momenteel vinden er gesprekken plaats met jongeren van 12 tot 17 jaar uit Stadshagen, omdat zij hebben aangegeven bepaalde voorzieningen te missen in de wijk. In juni dit jaar worden de stad en de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

D66
Stadshagen heeft een mooi jeugdhonk, Level Z. Wij vinden dat deze plek voor jongeren moet blijven. Samen met omwonenden kunnen zij de plek prettig houden voor iedereen. Pas op de laatste plaats is dit aan de gemeente. Stadshagen heeft prachtige sportvoorzieningen. We willen dat sport voor alle kinderen toegankelijk blijft. Bijvoorbeeld door sport op te nemen in het basisprogramma van scholen. Aan de noordzijde van de Milligerplas willen we ruimte geven aan kitesurfers.

CDA
In ieder geval zorgen dat we (omwonenden, jongeren, volksvertegenwoordigers) met elkaar in goede verstandhouding in gesprek blijven. De jeugd in Stadshagen is onze toekomst en zij hebben de wijk, de stad uiteindelijk veel te bieden. En het is onze gezamenlijke taak, volksvertegenwoordiging én ‘ouder geworden jongeren’, het voor hen mogelijk te maken het beste uit hen zelf te halen.

ChristenUnie
Het Stadshagen van nu is vooral ingericht op gezinnen met jonge kinderen. De kinderen worden tieners met hun eigen wensen. Op dit moment is er voor deze jongeren weinig te doen in de wijk. De ChristenUnie wil dat er specifiek voor jongeren vanaf 12 jaar een eigen vrijetijdsaanbod kom. De scholen, sportclubs, buurtsportcoaches, muzieklesaanbieders, de kerken en anderen in de wijk kunnen daarbij een belangrijke rol hebben. De gemeente moet dat, onder andere met LevelZ, aanmoedigen en faciliteren.

Swollwacht
Antwoord Swollwacht: Swollwacht wil dat jongeren net als volwassenen inspraak krijgen over onderwerpen en faciliteiten binnen de woonomgeving waar zij zelf deel van uitmaken! Wij geloven in inspraak die leiden tot het maken van een afspraak! Woongenot voor wijkbewoners is een groot goed, daarom accepteren wij ook geen bewuste vormen van overlast.

SP
De SP heeft gepleit voor een aparte politiepost in Stadshagen. Het is een grote wijk en verdient wat ons betreft een eigen politiepost, zeker als de wijk in de toekomst nog verder gaat groeien. Stadshagen is over het algemeen een veilige wijk, maar bijvoorbeeld verkeersoverlast en problemen met hangjongeren zouden beter kunnen worden bestreden met een permanente politieaanwezigheid. Gevaarlijke situaties in de wijk voor fietsers moet – in samenspraak met de bewoners – bekeken worden en waar nodig aangepast.

GroenLinks
Jongerencentrum Level Z is een goede jongerenvoorziening in de wijk. Maar niet alle jongeren houden van dezelfde sfeer en entourage. Daarom zijn er ook alternatieven nodig, in de wijk of direct daarbuiten. GroenLinks wil graag samen met de jongeren op zoek naar de mogelijkheden en hen ook een actieve rol geven bij het uitvoeren van de oplossingen.
Dat geldt ook waar belangen van jongere en oudere wijkbewoners elkaar in de weg zitten. ‘Samen aan tafel’ heeft al een positieve uitwerking. De gemeente moet in de ogen van GroenLinks bewoners actief ondersteunen om er samen uit te komen.

OPA
OPA Zwolle heeft als speerpunt dat jongeren een plek verdienen in Zwolle. Voor jongeren in Stadshagen is er niet veel te beleven. Jongeren hebben behoefte aan een plek. OPA Zwolle verwacht dat wanneer hier niks aan gedaan wordt, de jongeren de wijk zullen verlaten. Geef jongeren een plek!

Piratenpartij
De term ‘jongeren’ beslaat een heel diverse groep. Voor alle jongeren van Stadshagen volstaan dus niet één of twee jongerencentra. Als je de jongeren een degelijk ‘eigen’ onderkomen wilt geven, zal je ze diversiteit moeten
bieden. Bij een gebrek daaraan laten ze voorzieningen links liggen en belanden ze op straat, met soms de nodige overlast en afval. Neem ze mee in het proces van de aanleg van nieuwe plaatsen in de wijk waar ze elkaar kunnen ontmoeten, betrek ze bij de plannen en eventueel een deel van de uitvoer (bijvoorbeeld de inrichting), dan voelen ze zich er vanaf dag één thuis.

Lijst Willem Lucht
Het een jonge wijk, dus is het logisch dat jonge gezinnen zich daar gaan vestigen, het is een mooi gedeelte van de stad en erg aantrekkelijk bij de jeugd. Wij stellen voor om meer wijkagenten in te zetten, eventueel met een burgerwacht systeem om zodoende calamiteiten snel de kop in te drukken en voor een oplossing te gaan zorgen. overleg tussen bepaalde groepen is dan van grote waarde, te denken valt aan bijeenkomsten in wijkcentra’s waar
mensen met klachten terecht kunnen en ook geholpen worden! Samen maken we de stad is een veel gehoorde kreet, laten we dan ook samen voor zorgen dat Stadshagen leefbaar is en blijft in de nabije toekomst!!

Lees meer over:

| | |

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!