Waterschap gaat stadsdijken versterken

donderdag 3 september 2015
Waterschap gaat stadsdijken versterken

De dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water in Zwolle, krijgen de komende tijd een opknapbeurt. Vanuit Stadshagen gezien gaat het om de dijken aan de overkant van het water. Het Waterschap Groot Salland anticipeert daarmee op de zwaardere waterveiligheidseisen die vanaf 2017 worden ingevoerd.
Het was al wel bekend dat de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water toe zijn aan een opknapbeurt. In 2014 startte het waterschap met de voorbereidingen hiervoor. In datzelfde jaar besloot het kabinet vanwege de Deltabeslissingen dat sommige delen van Nederland een betere bescherming moeten krijgen: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Dat geldt ook specifiek voor het genoemde gebied in Zwolle. Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken steeds meer toe en is het de verwachting dat door de klimaatverandering vaker extreme hoeveelheden water worden aangevoerd naar deze regio.

Stadsdijken Zwolle_overzichtskaart en trajectenLange termijn plan
In totaal moet 7,5 kilometer van de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water worden aangepakt. Vanaf deze maand onderzoekt het waterschap welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar verschillende varianten van dijkversterking maar ook innovatieve technieken. Het is een lange termijn plan: tot 2017 vinden verkenningen plaats die vervolgens tot 2019 worden de plannen uitgewerkt. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland voor de periode 2020-2022.

Zwolle waterstad
Het dijkversterkingsproject in Zwolle is één van vele op de lijst van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat Zwolle ook in de stad dijken heeft, is niet zo gek, aangezien het van oudsher een waterstad is. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen de bekende oer-Hollandse dijken langs rivieren, maar ook dwars door de stad, soms niet eens zichtbaar als waterkering. Met het Zwolse     Hoogwaterbeschermingsproject versterkt het waterschap een deel van deze ‘onzichtbare dijken’.

Het Waterschap Groot Salland gaat samen met provincie, gemeenten, belangengroepen, bedrijfsleven en inwoners aan de slag met één van de meest omvangrijke wateropgaven: het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de komende 10 tot 15 jaar pakt het waterschap ongeveer 100 kilometer dijk en zo’n 30 stuwen, sluizen, gemalen en coupures aan. Dat is nodig om ze aan de nieuwe veiligheidseisen te laten voldoen.

Lees meer over:

| | |

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!