Stikstof geen belemmering voor bouwplannen Stadshagen

zaterdag 17 april 2021
Stikstof geen belemmering voor bouwplannen Stadshagen

De ontwikkeling van de nieuwe buurten De Tippe en Breezicht in Stadshagen worden niet belemmerd door de landelijke stikstofregels. Uit verschillende onderzoeken en berekeningen blijkt dat de bouw van nieuwe woningen in Stadshagen geen significante negatieve effecten heeft op natuurgebieden.

Wethouder Monique Schuttenbeld is blij dat er verder gebouwd kan worden in Stadshagen. “Met deze bouwplannen in De Tippe en Breezicht kunnen we zo’n 1800 huishoudens een nieuw thuis geven in Zwolle. Daarbij vind ik het ook heel belangrijk dat we dit kunnen doen in evenwicht met de voor ons waardevolle natuurgebieden.”

Stikstofregels
De landelijke stikstofregels zijn er om belangrijke natuurgebieden te beschermen. In Zwolle zijn dat onder andere de uiterwaarden van het Zwarte Water en Vecht in het noorden en de IJssel in het zuiden. Afgelopen jaar hebben bouwplannen enige vertraging opgelopen door extra berekeningen en het zoeken naar aanvullende maatregelen of nieuwe oplossingen. Met een lokale aanpak wil de gemeente de balans houden tussen het beschermen van de natuur en het zorgen voor extra nieuwe woningen. 

Groen licht
Het zuidelijk deel van Breezicht is al volop in aanbouw. Daar worden ruim 600 woningen gebouwd. In Breezicht Noord komen 525 woningen en in De Tippe 1250. Voor zowel Breezicht Noord als voor De Tippe is een Aerius berekening uitgevoerd. Op deze manier wordt de emissie van stikstof berekend als gevolg van economische activiteiten en de effecten daarvan op Natura 2000 gebieden. Dat zijn natuurgebieden die in Europees verband aangewezen zijn om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Op basis van de berekeningen en onderzoeken is vastgesteld welke maatregelen konden en moesten worden genomen. Daarmee is er groen licht voor de verdere planontwikkeling.

De Tippe
Het ontwerp bestemmingsplan voor De Tippe is inmiddels door het college van B&W vastgesteld. De actuele planning is dat het bestemmingsplan rond de zomer onherroepelijk is. Door de ontwikkeling te faseren, gebruik te maken van materieel met weinig emissie (of stikstof uitstoot) en intern te salderen (de stikstofuitstoot binnen het project of op dezelfde locatie oplossen), is de uitvoering van het bestemmingsplan niet strijdig met de bepalingen uit de Wet natuurbescherming en ten aanzien van Natura 2000.

Breezicht Noord
Voor Breezicht Noord worden twee bestemmingsplannen vastgesteld. Breezicht Noord bestaat uit vier buurtschappen, het bestemmingsplan voor de eerste twee buurtschappen is naar verwachting aan het einde van dit jaar onherroepelijk. Het bestemmingsplan voor het 3e en 4e buurtschap is in medio 2022 onherroepelijk. Uit een uitgebreid ecologisch onderzoek blijkt dat de bouw van de woningen geen  negatieve effecten oplevert in de omliggende natuurgebieden. Door maatregelen te nemen, zoals het gefaseerd bouwen van de woningen de komende jaren en door gebruikt te maken van materieel met een lage of geen stikstofemmissie  wordt  de stikstofuitstoot beperkt. Zo wordt rekening gehouden met  de waardevolle natuurgebieden in de omgeving.

Uitbreiding winkelcentrum
Een andere grote ontwikkeling in Stadshagen is de uitbreiding van het winkelcentrum. Hiervoor zijn inmiddels ook de berekeningen en onderzoeken afgerond waaruit blijkt dat er geen nadelige effecten zijn op de natuurgebieden. De gesprekken met de provincie Overijssel over de benodigde Natuurberschermingsvergunning zijn gestart.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!