Verkiezingscolumn: de PvdA over de toekomst van Stadshagen

dinsdag 5 januari 2010

Voor veel Zwollenaren lijkt Stadshagen net zo ver als Amsterdam of Zutphen. Helemaal achter het Zwarte Water, tegen de polder aan, een woonwijk die helemaal niet voelt als Zwolle. Hoe anders blijkt het als je eenmaal op de fiets in nog geen 15 minuten van de binnenstad in het hartje van de wijk belandt. Als raadslid heb ik het genoegen mijn tijd te mogen besteden aan het leren kennen van alle Zwolse wijken. Zwolle typeer ik graag als een bescheiden maar toch trotse en ambitierijke stad en Stadshagen is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ze schreeuwt niet om aandacht maar groeit langzaam uit tot een zelfbewuste wijk met wijkbewoners die zich naast Zwollenaar ook Stadshagenaar voelen. In december was ik bij een bijeenkomst waar een mevrouw vertelde dat zij al tien jaar in Stadshagen woont. Trots riep een meneer dat hij er al twaalf jaar woont! Naast de grote variatie aan woningen is Stadshagen een wijk met veel groen, een groeiend aantal voorzieningen een handige ligging en een prachtig uitloopgebied. Wat is er nog meer te wensen voor deze wijk? Hoe moet deze wijk er over tien jaar uitzien?

Stadshagen duurzame koploper
In Stadshagen wordt nog steeds gebouwd, de wijk is nog niet af en bebouwing van de rest van de wijk heeft hoge prioriteit. Voordat andere uitbreidingslocaties in de stad bebouwd worden moet Stadshagen klaar zijn. Door de financiële crisis loopt de bebouwing niet zo voorspoedig als gepland maar er wordt gebouwd. Met speciale crisismaatregelen, de Zwolse Aanpak, stimuleren we deze bouw omdat we het zo belangrijk vinden; voor de wijk en voor de stad. Diversiteit en duurzaamheid van de nog te bouwen woningen is voor ons een voorwaarde: woningen worden met oog op toekomst gebouwd, zijn individueel indeelbaar en voldoen aan de hoogste eisen voor energiebesparing. Wat dat betreft biedt de crisis ook kansen, we kunnen de nieuwste vormen van energiebesparing en klimaatneutraal bouwen toepassen. Over tien jaar loopt Stadshagen wat ons betreft landelijk voorop als het om duurzaamheid gaat.

Betere fietsverbindingen
Stadshagen is een groene wijk met goede fietsverbindingen. De verkeersknip die het gebruik van de fiets stimuleert willen we in stand houden. Er wonen veel gezinnen met kinderen in de wijk. Zij hebben deze wijk ook uitgekozen omdat het een veilige en rustige wijk is voor voetgangers en fietsers, dat willen wij niet veranderen. Er zijn wel een paar knelpunten, die willen we aanpakken: verbetering van veiligheid op rotondes en op de Werkerenlaan, voorrang op de op- en afrit van de Twistvlietbrug, duidelijke signalering bij kruising met autowegen en snelheidsremmers waar nodig. We willen ook dat er betere en meer wandel- en fietspaden naar het buitengebied komen zoals naar Mastenbroekerpolder en IJsseldelta.

Ruimte voor (jongeren)voorzieningen
In de afgelopen jaren zijn er al veel voorzieningen in de wijk gekomen maar dat wil niet zeggen dat we er daarmee zijn. In Stadshagen is ruim 30% van de bewoners onder de achttien en daarmee is het een van de kinderrijkste wijken. Naast voldoende en kwalitatief goede schoolgebouwen en brede scholen betekent dit ook goede voorzieningen voor jeugd (speel- en ontmoetingsplekken) en het stimuleren van jongerenactiviteiten. En ook goede sportvoorzieningen zijn in Stadshagen noodzakelijk. Daarbij is voor de binnensport een combinatie met sportvoorzieningen voor Westenholte wenselijk. Daarnaast zijn goede recreatieve voorzieningen nodig, voor buitensport maar ook voor andere vormen van recreatie. Het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een horecavoorziening gekomen aan de Millingerplas.

Goede woningen, voorzieningen, veiligheid, groen en toegankelijkheid, met al deze dingen kan de gemeente voorwaarden scheppen voor een sterke wijk. Maar uiteindelijk zijn het de wijkbewoners zelf die de wijk tot een fijne wijk maken. Zij leven er, weten wat er nodig is en hebben ideeën voor de toekomst. Voor ons is het noodzakelijk dat we deze ideeën boven tafel krijgen en daarom hebben we ideeënmakelaar bij de gemeente ingesteld die bewoners helpt hun ideeën uit te voeren. De ideeënmakelaar is een succes en we gaan er dan ook zeker mee door.

En voor al die Zwollenaren die Stadshagen niet zo goed kennen: als de wijk klaar is woont zo ongeveer een kwart van alle Zwollenaren er, dat is niet voor niets, ga er eens kijken!

Eefke Meijerink
Raadslid en lijsttrekker PvdA Zwolle

Lees meer over:

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!