Goedkopere grondprijzen voor woningbouw

dinsdag 6 december 2011

Dat de economische crisis zijn weerslag heeft op de woningbouwontwikkeling van Stadshagen, dat is duidelijk. Om marktpartijen meer ruimte te geven om te reageren op de economische ontwikkelingen heeft de gemeente Zwolle besloten de grondprijzen voor woningbouw vanaf 2012 te verlagen tot maximaal 10 euro. De overige grondprijzen worden, behoudens een aantal uitzonderingen, bevroren.

Stadshagen heeft te kampen met stagnerende woningbouw als gevolg van de economische krisis. Mondjesmaat worden er nog woningbouwprojecten gerealiseerd in de wijkdelen Breecamp-Oost, Frankhuis en Werkeren. En ook in het nieuwe wijkdeel ‘de Tippe’ moet de komende jaren de eerste woningbouwprojecten en scholen verrijzen. Met het verlagen van de grondprijzen hoopt de gemeente Zwolle dat marktpartijen beter kunnen inspelen op de economische ontwikkelingen. Uitgangspunten daarbij zijn dat voor verschillende categorieën marktconforme prijzen worden gehanteerd.

Zwolle bepaalt de grondprijzen aan de hand van kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hieronder een overzicht van het collegebesluit rondom de grondprijzen. Voor 2012 heeft dat onder meer geleid tot het volgende collegebesluit:

– De grondprijs voor projectmatige woningbouw en vrije-sectorkavels wordt met maximaal 10 euro per vierkante meter verlaagd. Daarmee krijgen marktpartijen meer ruimte om te reageren op de economische ontwikkelingen. Voor sociale (huur)woningbouw handhaaft Zwolle de vaste lage grondprijs van 125 euro per vierkante meter (exclusief BTW)

– Voor bedrijventerreinen handhaaft Zwolle het prijspeil van 2011. Dat prijspeil zorgde sinds begin 2011 voor een positieve impuls in deze sector.

– Ook voor kantoren blijft het prijspeil in 2012 gelijk aan 2011. Alleen op de locatie Oosterenk-Watersteeg wordt de minimumprijs verlaagd van 320 euro naar 300 euro per vierkante meter bruto vloeroppervlak (exclusief BTW). Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk betalen in 2012 evenveel voor grond als in 2011. Zwolle denkt zo eveneens in deze categorie een impuls te blijven geven aan de huisvestingsvraag van deze voorzieningen. Grond voor commerciële maatschappelijke voorzieningen stijgt de komende drie jaar met 5 euro per vierkante meter (exclusief BTW). Hiermee wordt een evenwichtige verhouding tussen commerciële en niet-commerciële maatschappelijke voorzieningen bereikt.

– De overige categorieën houden het prijspeil dat in 2011 al gold.

De grondprijzennota is voor iedereen te raadplegen op de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl.

Lees meer over:

| |

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!