Politiek wenst aanpassingen OV Stadshagen

Drie politieke partijen wensen aanpassingen in het openbaar vervoer in Stadshagen. CDA, PVV en SP legden de afgelopen week de vinger bij een aantal onvolkomenheden bij de stadsdienst en de Kamperlijn. Het CDA in de gemeenteraad van Zwolle wil dat de stadsbus ook het station Stadshagen aan gaat doen. De PVV in de Overijsselse staten signaleert overstapproblemen bij de aansluiting van de Kamperlijn in station Zwolle op treinen in andere richtingen. En de SP in Zwolle is kritisch over het verdwijnen van de bushalte bij het Zonnehuis en verneemt meer onvrede over de stadsdienst in Stadshagen.

Zonnehuis

Het openbaar vervoer in Stadshagen blijft de gemoederen bezighouden. Wijzigingen in de lijnvoering leveren bijna altijd naast juichstemming ook treurnis op. Bij recente wijzigingen in de busroutes door de wijk is dat ook nog maar weer eens gebleken. En daarmee is de het openbaar vervoer voer voor de politiek. De fractie van de SP hoorde bij een bezoek aan het Zonnehuis de klachten van bewoners aan. Sommigen zijn sinds het opheffen van ‘hun’ halte aan huis gekluisterd. omdat zij nu te ver moeten lopen. Actiecoördinator Robert Bos van de SP sprak ook met andere Stadshagenaren en buschauffeurs. De partij verneemt meer onvrede over de stadsdienst en startte daarom een online-enquête op hun website om meer inzicht in de problemen te krijgen.

Station Stadshagen

Het CDA ziet met lede ogen aan dat buslijn 1 in de wijk geen rechtstreekse verbinding heeft met het eind dit jaar te openen station Stadshagen. Raadslid Arjan Spaans wil dit met een motie in de gemeenteraad recht gaan zetten. Spaans: ‘Natuurlijk zijn we blij met de recente uitbreiding van buslijn 1, maar er waren ook tegenvallers, zoals het vervallen van de halte Hoge Huijs. De provincie wil, als verantwoordelijke overheid, de lijnen nu niet aanpassen. Maar de behoefte aan een halte bij ons station zal straks groot zijn.’ Een motie in de gemeenteraad van aanstaande maandag zal de druk op de provincie moeten opvoeren.

Overstap station Zwolle

Hoewel de proefopenstelling van station Stadshagen nog niet is geëvalueerd, trekt de fractie van de PVV in Provinciale Staten van Overijssel al de conclusie dat de overstaptijden op station Zwolle te krap zijn. Statenlid Joeri Pool signaleert dat de reistijd op papier wel klopt en er in theorie voldoende overstaptijd is om treinen in andere richtingen te halen. ‘Het aankomstperron van de Kamperlijn in Zwolle ligt echter erg ver weg van de andere perrons. In de beschikbare tijd halen veel reizigers hun trein niet’, stelt Pool. Het wachten is nu op de evaluatie van de opgedane ervaringen met de proefopenstelling van station Stadshagen en hoe reizigers het door de PVV gesignaleerde probleem ervaren.