Onderzoek: veel nadelen openbreken verkeersknip (update)

dinsdag 1 maart 2011 5 reacties

Het langverwachte nieuwe onderzoek  ‘Verkeersknip Stadshagen: Mogelijkheden en consequenties’ van Adviseurs Mobiliteit Goudappel Coffeng is dinsdag gepresenteerd aan de gemeente Zwolle. Daaruit is gebleken dat het openbreken van de bestaande verkeersknip veel nadelen met zich meebrengt. Zo leiden de verschillende varianten tot meer verkeersdruk en onveilige situaties. De centrumvariant komt nog het meest tegemoet aan de wensen om minder om te rijden, maar brengt eveneens nadelen met zich mee.

Ook is in het onderzoek gekeken naar de mogelijkheid tot het doseren van het verkeer bij het openen van de verkeersknip. Maar dit heeft als nadeel dat er wachtrijen ontstaan bij de centrumverbinding waar ook de bus rijdt, hetgeen kan leiden tot onbegrip en irritatie. Het rapport ligt nu als basis voor verdere besluitvorming in de gemeenteraad van Zwolle. Hieronder volgt de samenvatting van het rapport.

Samenvatting rapport

Wat is onderzocht?
In dit onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van alle inspanningen en analyses die in
voorgaande jaren zijn gedaan. Waar nodig is dit materiaal aangevuld met
kwantificeerbare informatie en zijn de voor- en nadelen systematisch naast elkaar gezet.
Het onderzoek richt zich veelal op eerder onderzochte doorsteken, aanvullend zijn er nu
ook gecombineerde varianten in kaart gebracht. De gecombineerde varianten spreiden
de verkeersdruk over verschillende doorsteken.


Beoordeling van de varianten

Uit de beoordeling van de varianten komt naar voren dat aan alle varianten nadelen
kleven:
■ Variant Noord (Mastenbroekerallee en Neijenhuislaan) heeft de minste nadelen, maar
ook minder voordelen. De effecten op de reistijd zijn hier bescheiden ten opzichte van
de andere varianten. Deze doorsteek zorgt voor een logischere verkeersstructuur,
waardoor de beleving van het omrijden minder wordt. De negatieve effecten
betreffen de verkeersveiligheid en geluidhinder, maar deze zijn minder groot dan in
andere varianten.

■ Van de doorsteekvarianten bleek de Centrumvariant (Werkerlaan, Veldbeemdgras,
Duiker en Belvederelaan) het meest effectief in het reduceren van de reistijden in
Stadshagen. De doorsteek door het centrum heeft echter een verkeersaantrekkende
werking. Dit resulteert in een drukke route door het centrum en de daarmee gepaard
gaande consequenties op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. De
variant leidt bovendien tot een hogere verkeersdruk op de Frankhuizerallee.

■ Variant Zuid (Drapenierlaan, Pottenbakkerstraat door het groen en over het en water
richting de Twistvlietweg en de Van Bandijklaan) en variant Wetering
(Mastenbroekerallee, Oude Wetering of Mannagras en Belvederelaan) bieden geen
toegevoegde waarde ten opzichte van de Centrumvariant.

■ Spreiden van verkeer biedt alleen in combinatie met de zuidelijke doorsteek een
verkeerskundig toegevoegde waarde. Hiermee wordt de centrumroute en de
Frankhuizerallee ontlast. De variant is echter ook de duurste en meest ingrijpende
variant.

Om de nadelen van de varianten te verkleinen is gekeken of dosering of selectieve
toegang een mogelijke oplossing is.

Doseren
Wat zijn de (on)mogelijkheden van dosering in Stadshagen? De bestaande voorbeelden
van doseren en selectieve toegang zijn niet vergelijkbaar met de situatie in Stadshagen.
Het vooraf schatten van effecten op basis van ervaringen elders is daardoor lastig. Door
de beperkte capaciteit van het doseersysteem zullen op piekmomenten wachtrijen voor
het doseerpunt ontstaan. Dit zal de doorstroming van de bus verstoren. Op deze
piekmomenten niet doseren (bijvoorbeeld alleen tijdens haal- en brengtijden van
scholen) resulteert weer in nadelen (veiligheid fietsers, geluid, doorstroming bus). Bij
doseren wordt bovendien de reden van de vertraging vaak niet begrepen, hetgeen kan
leiden tot irritatie. Selectieve toegang (alleen met een pasje kan de doorsteek worden
gepasseerd) is effectief. De procedure om te komen tot een ontheffingsregeling is echter
complex en brengt in de exploitatie hoge kosten met zich mee, zowel incidenteel als
structureel. Doseren of selectieve toegang lijken daarmee geen reële opties.

Conclusie
De Centrumvariant komt het meest tegemoet aan de wensen om het omrijden tussen de
beide delen van Stadshagen te voorkomen. Deze variant heeft negatieve consequenties.
Ook de andere onderzochte varianten hebben eveneens negatieve consequenties en zijn
bovendien minder effectief. Doseren of selectieve toegang hebben negatieve gevolgen,
omdat respectievelijk de doorstroming van de bus in het geding is of de Verkeersknip Stadshagen III
exploitatiekosten hoog zijn. De onduidelijkheden in de hoofdstructuur van Stadshagen
kunnen worden tenietgedaan door duidelijke bewegwijzering en specifieke maatregelen
op de betreffende kruispunten.

Het is het de moeite waard om bij de realisering van de nieuwe buurten zoals De Tippe
te onderzoeken of een aantal ‘weeffoutjes’ in de huidige verkeersstructuur van
Stadshagen kunnen worden verzacht of weggenomen.

Bron: Eindrapportage ‘Verkeersknip Stadshagen: Mogelijkheden en consequenties’ van Adviseurs Mobiliteit Goudappel Coffeng

Lees meer over:

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine december 2023

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!