Betalen per vuilniszak zorgde vorig jaar tot veel minder restafval

De invoering van een tarief per weggegooide vuilniszak heeft in Zwolle geleid tot 41% minder restafval. Dat blijft uit de jaarcijfers van de gemeente Zwolle en ROVA. Het verbeterde afvalscheidingsproces heeft tevens geleid tot een aanzienlijke toename van recyclebare grondstoffen, wat resulteert in minder afvalverbranding en dus lagere kosten. Dit heeft positieve effecten op zowel het milieu als op de portemonnee. Een aantal kosten gaat namelijk in 2024 omlaag.

Paul Guldemond, wethouder Afval en Financiën, is blij met de resultaten: “Het is goed nieuws. Inwoners hebben een geweldige prestatie geleverd. Daar ben ik trots op. Zwolle was er klaar voor en inwoners zaten erop te wachten. Ik wil dan ook alle inwoners hartelijk bedanken voor hun inzet. Nu gaan we doorpakken. De ambitie van de gemeente Zwolle is en blijft Zwolle zonder afval in 2050. Ons doel is nog beter ons afval te scheiden dan we nu al doen, waardoor we in 2030 twintig procent minder grondstoffen verbranden.”

Lagere kosten

De inzet van de inwoners leidt ook tot een aantal verlagingen in kosten. De hoeveelheid restafval die ROVA inzamelde, is afgenomen van 164 kg per inwoner in 2022 naar 97 kg per inwoner in 2023. Hierdoor kon in 2024 het vaste deel van de afvalstoffenheffing worden verlaagd van gemiddeld € 248 (2023), naar gemiddeld € 244 per huishouden in 2024. Voor een eenpersoonshuishouden is het vaste tarief dit jaar € 209,13 en meerpersoonshuishoudens betalen € 261,41. Het tarief dat geldt per keer dat restafval wordt aangeboden, is ook verlaagd. Van € 1,70 in 2023 naar € 1,65 in 2024 (op basis van 60 liter).

Doelstelling behaald

Met de resultaten over 2023 is de doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner in één jaar behaald. In deze 97 kg is nog 6 kg per inwoner aan luiers en incontinentiemateriaal meegenomen. Gelijktijdig stijgt de hoeveelheid door ROVA gescheiden ingezamelde grondstoffen, waardoor ook verbrandingskosten zijn bespaard. De invoering van het tarief op restafval op 1 januari 2023 in combinatie met de extra service voor het scheiden van grondstoffen, heeft duidelijk groot effect gehad op de hoeveelheid restafval die per persoon jaarlijks wordt aangeboden. Bijna tweederde van de huishoudens betaalt niet meer dan de afvalstofheffing van 2022, die is aangepast aan het prijspeil van 2023.

Deze resultaten zijn goed nieuws voor het milieu. Nu meer grondstoffen gescheiden worden uit het restafval, zijn deze geschikt voor recycling. Grondstoffen die nog in het restafval zitten, moeten worden verbrand. Dat kost meer dan de recycling ervan.

Ambitieuze én haalbare doelen

De landelijke doelstelling is om volledig circulair te zijn in 2050. De gemeente Zwolle deelt deze ambitie. De nu behaalde resultaten zijn een goede basis om verdere stappen te zetten naar de ultieme ambitie van gemeente Zwolle: een Zwolle zonder afval in 2050. De stap naar volledige circulariteit is een te grote stap om in één keer te zetten, waarbij bovendien meer wet- en regelgeving nodig is vanuit de landelijke overheid. Daarom is gekozen doelstellingen te formuleren voor de periode 2025 tot 2030.

De gemeente werkt nu aan het grondstoffenplan 2025-2030. De ambitie in dit plan is om voor 2030 een minimale reductie van 20% (kg) te realiseren in de hoeveelheid huishoudelijke grondstoffen die voor verbranding worden aangeboden. Om deze ambitie te bereiken zet de gemeente in op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en meer grondstoffen halen uit het restafval. Meer recyclebare grondstoffen leiden tot een duurzamere samenleving en tot een beter beheersbare kosten. Binnenkort worden inwoners uitgenodigd een vragenlijst in te vullen om hun ideeën hierover aan de gemeente mee te geven.

Zwolle zonder afval

Het uitgangspunt blijft om een balans te vinden tussen milieu, service en kosten. Dat wil zeggen: een afvalsysteem dat nu en in de toekomst goed is voor het milieu, waarvan de kosten betaalbaar blijven en waarin zo optimaal mogelijke service geboden wordt aan inwoners. Ondertussen blijft Zwolle werken aan het grote doel: een Zwolle zonder afval in 2050. De stap naar volledige circulariteit is een te grote stap om in één keer te zetten, waarbij bovendien meer wet- en regelgeving nodig is vanuit de landelijke overheid. Daarom is gekozen doelstellingen te formuleren voor de periode 2025 tot 2030.