Reacties Verkeersknip gebundeld in rapport

woensdag 5 oktober 2011

In opdracht van de gemeente Zwolle heeft het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng alle reacties rondom hun eerdere verkeersonderzoek naar de varianten voor opheffing van de verkeersknip in Stadshagen gebundeld en in kaart gebracht. In totaal zijn er ruim 700 reacties binnengekomen, waarvan ongeveer 600 individuele reacties en ruim 100 reacties van belanghebbenden en bewonersgroepen. Uit de reacties blijkt dat de voor- en tegenstanders elkaar min of meer in evenwicht houden. Van de bewoners die de knip willen opheffen heeft de centrumvariant de voorkeur. Lees hier de belangrijkste conclusies van het rapport.

Reacties internet
Naast de reacties die officieel zijn binnengekomen circuleren er ook op internet veel reacties. Via webblogs en websites van diverse media (Stentor, TV Oost, Stadshagennieuws, webblogzwolle) maar ook van bewoners worden diverse reacties gegeven en verzameld. Een van deze reacties bevat bijvoorbeeld het standpunt van een aantal directies van scholen in het centrum van Stadshagen. Deze reacties zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Varianten verkeersknip

De reacties op de varianten
Variant Noord
Geen van de steekwoorden kwam meer dan tienmaal voor. Uit de reacties blijkt wel dat: variant noord wordt gekozen om toch het tijdverlies door het omrijden te beperken, maar de veiligheid rond schoolomgevingen en daarbuiten niet te veel te beïnvloeden en bovendien de te verwachten overlast ook te beperken.

Variant Centrum
De meest voorkomende steekwoorden bij variant centrum zijn:
1. tijdverlies door omrijden (31);
2. veiligheid waarborgen (17);
3. verkeer en overlast spreiden (15);
4. bereikbaarheid verbeteren (12);
5. te verwachten Geluid-, lucht- en stankoverlast (11).
De centrumvariant wordt vooral gekozen om de omrijdtijd te beperken. Voor de bewo- ners die een voorkeur uitspreken voor de centrumvariant, wordt deze variant beschouwd als de meest logische variant met het beste effect op de reistijd tegen de laagste kosten: een efficiënte en doeltreffende keuze. De verkeersveiligheid dient hierbij wel gewaar- borgd dient worden. Ook vindt men dat de bereikbaarheid hiermee verbeterd.

Variant Zuid/Zwarte water
Deze variant is het minst vaak als voorkeursvariant naar voren gekomen. Bij deze variant zijn dan ook geen steekwoorden die meer dan tienmaal genoemd zijn. Wel wordt deze variant in verband gebracht met woorden als ‘deze zeker niet’ en ‘aantasting natuur’.

Variant Wetering
Deze variant wordt vaak genoemd in combinatie met variant centrum. Slechts enkele hebben deze variant alleen als voorkeur gegeven.

Combinatie Noord, Centrum en Zuid
De meest voorkomende steekwoorden bij de combinatie variant zijn:
1. spreiden/overlast beperken (35);
2. tijdverlies door omrijden (10).
Het meest genoemde argument voor de combinatie tussen de varianten is het spreiden van verkeer en de daarbij behorende overlast. Maar ook het beperken van tijdverlies door omrijden wordt veel genoemd.

Combinatie Noord en Centrum
Geen van de steekwoorden kwam meer dan tienmaal voor. Maar de strekking is verge- lijkbaar met combinatie Noord, Centrum en Zuid.

Reacties in beeld
Hieronder vindt u de reacties en voorkeuren voor de varianten per wijkdeel in kaart gebracht. Daarnaast zijn de reacties en voorkeuren in kaart gebracht van de aanwonenden van de verschillende varianten.

Voorkeur varianten naar wijkdeel (bron: www.zwolle.nl)

Voorkeur van aanwonenden varianten (Bron: www.zwolle.nl)

Conclusie
Op basis van de grote hoeveelheid reacties kan worden geconcludeerd dat de verkeersknip de gemoederen in Stadshagen flink bezig houdt. Uit de reacties blijkt dat de voor- en tegenstanders elkaar min of meer in evenwicht houden. Van de bewoners die de knip willen opheffen heeft de centrumvariant de voorkeur. Voorstanders van het opheffen van de knip, hebben in het algemeen weinig nadeel van de negatieve gevolgen. Als wordt gekeken naar de aanwonenden langs de tracés (die de negatieve gevolgen wel ondervinden) dan kiest een duidelijke meerderheid voor behoud van de knip of een tracé niet voor de deur. Op het onderdeel doseren is nauwelijks gereageerd, de reacties waren vaak meer uitgesproken standpunten over de verschillende varianten. De belangengroepen reageren verschillend. In het algemeen is het niet duidelijk welk aantal huishoudens zij vertegenwoordigen.

Bron: www.zwolle.nl
De hele rapportage van de bundeling van de reacties vindt u hier.

Lees meer over:

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine juni 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!