Verkiezingscolumn: de toekomst van Stadshagen volgens de SP

maandag 25 januari 2010

Vorige week was ik – samen met andere SP-ers – op bezoek in het woon- zorg- en dienstencentrum Werkeren in Stadshagen. Het was een uitgesproken inspirerend en boeiend bezoek. Bijzonder is dat Werkeren niet alleen alle voorzieningen op het gebied van zorg bij elkaar brengt, maar ook een ontmoetingsplaats vormt voor alle wijkbewoners. Terwijl wij aan het middageten waren kwam de postbode van de Businesspost zijn boterham er eten en werden er allerlei activiteiten georganiseerd voor en door wijkbewoners. Dit is wat de SP graag ziet!

Wij zien graag dat een ontmoetingscentrum of wijkcentrum de spil vormt van een buurt of wijk, samen met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sociaal cultureel werk, jongerencentra, opbouwwerk en sportfaciliteiten. Hoe meer voorzieningen samenwerken hoe succesvoller het resultaat. Hoewel Stadshagen nog niet helemaal is afgebouwd zijn er al veel voorzieningen die de leefbaarheid in de wijk vergroten. Maar Stadshagen is natuurlijk nog niet af.

Een politiepost in Stadshagen
Stadshagen wordt straks een enorme wijk waar rond de 30.000 mensen wonen. In zo’n grote wijk hoort daarom een fatsoenlijke politiepost. Nu kunnen mensen alleen op een spreekuurtje op woensdagmiddag terecht in het Cultuurhuis. De wijkagenten dreigen steeds meer uit het straatbeeld te verdwijnen. Door prestatiecontracten worden agenten gereduceerd tot bonnenschrijvers, waarbij de menselijke maat verloren is gegaan. Een politiepost kan die tendens doorbreken. Want met papierwerk winnen we geen respect in de buurt. Door meer wijkagenten in te zetten, ze de tijd te gunnen om de buurt te leren kennen en ervoor te zorgen dat zij in de wijk aanspreekbaar zijn, wordt het veiligheidsbeleid in Stadshagen niet alleen effectiever, maar ook menselijker.

Geen automobilisten pesten met een verkeersknip
De verkeersknip is één van de meest heikele punten als in Stadshagen. Het uitgangspunt dat fietsen moet worden gestimuleerd is een mooie gedachte, maar heeft tot op heden vooral veel ergernis en frustratie opgeleverd. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om autoverkeer te beperken, zonder het geheel af te sluiten. Weg dus met de knip! Terwijl veel Stadshagenaren elke dag 2 kilometer om moeten rijden, wil het stadsbestuur wel per sé dat er een Rode Torenbrug in de binnenstad wordt aangelegd, omdat fietsers anders 150 meter moeten omfietsen. Volgens de SP is dit weinig consequent van het stadsbestuur en lijkt het besef voor de realiteit daar op dit gebied volstrekt te onbreken.

Menselijke zorg
Een belangrijk punt voor de SP is hoe de zorg in Zwolle en Stadshagen is geregeld. Onze gezondheidszorg kraakt onder te weinig geld en teveel bureaucratie; maar het enige antwoord van het stadsbestuur is nog meer bezuinigen en nog meer aan de markt over te laten. Bezuinigingen in de zorg zijn schering en inslag. De lichte begeleiding via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is komen te vervallen. De thuiszorg wordt geregeerd door commerciële zorgaanbieders. Thuiszorgmedewerkers in Zwolle zijn er in arbeidsvoorwaarden op achteruit gegaan en worden geconfronteerd met reorganisaties. Door te lage uurtarieven kunnen thuiszorginstellingen nauwelijks het hoofd boven water houden. De SP kiest ervoor om als gemeente een haalbaar uurtarief vast te stellen, zodat kwaliteit en zorg gewaarborgd blijft. De zorg is immers geen markt. En als het om het WMO-vervoer gaat wordt het hoog tijd om de lange wachttijden en gecombineerde ritten aan te pakken.

SP: onder de mensen
De SP wil het niet bij woorden laten, maar ook actief meehelpen. Wij vroegen afgelopen jaren bijvoorbeeld aandacht voor betere fietsvoorzieningen, het WMO-vervoer, voldoende speelplekken en betere thuiszorg. Met onze campagne ‘Jij, Ik, Wij’ stelt de SP de mensen centraal. Onze wegwijzer geeft de richting aan naar solidariteit, betrokkenheid en samenleven. Hopelijk loopt u met ons mee! Wilt u weten waar we verder voor staan? Kijk dan op www.zwolle.sp.nl.

Tjitske Siderius
Lijsttrekker SP Zwolle

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!