“Ambitie Stadshagen II wellicht te groot”

De plannen voor Stadshagen II zijn in betere tijden gemaakt, terwijl de woningmarkt nu een barre tijd doormaakt. Dat kan betekenen dat afspraken die eerder gemaakt zijn tegen het licht moeten worden gehouden, de ambitie was wellicht te groot. Dat gaf wethouder Erik Dannenberg aan nadat hij afgelopen vrijdag het startsein had gegeven voor de bouw van het project Hoogh Havezathe in Breecamp-Oost. Volgens de eerder gemaakte plannen moeten er in Stadshagen II 4.300 woningen komen, maar de wethouder vraagt zich dus of dat nog haalbaar is.

Stadshagen II
Vooralsnog zijn alleen in Breecamp-Oost woningen gerealiseerd, waar het gisteren gestarte project naast wordt gebouwd. Uiteindelijk moet Stadshagen II gaan bestaan uit de wijken Breecamp (Oost en West), Breezicht en Tippe bij de IJssel, met in totaal 4.300 woningen. Naast de nu al gebouwde en het nu gestarte project zijn er al concrete plannen voor de bouw van meer (huur)woningen in Breecamp-Oost en de plannen voor de invulling van Tippe bij de IJssel worden steeds concreter. Toch gaat het allemaal niet zo snel als een paar jaar geleden gehoopt en verwacht en heeft de gemeente grote tekorten bij de grondexploitatie van Stadshagen II.

Verschuiving van koop naar huur
Door de vastzittende huizenmarkt worden er nog maar weinig woningen verkocht. Voor starters en mensen met een lager inkomen is het steeds moeilijker om een woning te kopen, terwijl ze ook niet altijd in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Een huurwoning in de vrije sector kan dan een goede oplossing zijn, waar ook met de bouw van Hoogh Havezathe en andere (toekomstige) projecten op ingespeeld wordt. Daarmee lijkt een verschuiving van kopen naar huren plaats te vinden, wat er mogelijk voor kan zorgen dat er meer doorstroming in de woningmarkt kan plaatsvinden.