Wat moet er beter met Stadshagen? Zeg het zelf!

Redactioneel – Er spelen in Stadshagen flink wat ontwikkelingen waar menig bezoeker een mening over heeft. De tramlijn, huizenprijzen, de verkeersknip, festivals, hangjongeren en ondergrondse containers: om maar een paar onderwerpen te noemen die op deze site voor ellenlange discussies zorgen. Het zou zonde zijn als de kritiek in deze wijk als zaad op de rotsen wordt gezaaid en verloren gaat. Woensdag organiseert de gemeente een avond waar Stadshagenaren hun mening kwijt kunnen over de buurt waarin ze wonen. Het moment om de gemeente direct te melden wat jullie mening is. De redactie ontving van een inwoner al een aanzet die hieronder te lezen.

Bijeenkomsten in de wijk Stadshagen hebben vaak het karakter van halflege zalen. Dat wekt de suggestie dat de inwoner van Stadshagen zich niet om de directe omgeving bekommert. Het tegendeel is waar, want bezoekers melden zich in grote getale op deze site om de ontwikkelingen in de wijk bij te houden. Daarbij wordt een (anonieme) discussie ook niet geschuwd. De gemeente biedt ook de mogelijkheid om deze meningen te verzamelen, zoals bij wijkplatforms en aanstaande woensdagavond 22 mei. Wees niet alleen bezorgd op internet, laat het ook horen.

We ontvingen van een inwoner al wat punten als aanzet voor de discussie aankomende woensdag. Discussieer mee of nog beter, breng ze woensdag zelf in. Woensdagavond 22 mei om 20:00 uur in het Cultuurhuis.

 Ingezonden door: Jan Prenger

De gemeente wil een discussie met de wijkbewoners van Stadshagen over het woon en leefklimaat.
Vraag: valt het woon en leefklimaat ook onder welstand, of alleen de gebouwde omgving?

Het wonen en winkelen in de wijk is erg prettig, de wijk is erg geschikt voor fietsers, alhoewel de fiets niet als belangrijkste transportmiddel wordt gezien.
Alles in de wijk is met de fiets bereikbaar, maar op- en afritten zijn erg fietsonvriendelijk, probeer maar eens met een kind voorop en achterop de wijk te doorkruisen en de Frankhuisallee over te steken, allemaal op- en afritten zodat je kind van de fiets stuitert.

Toch ontbreekt er duidelijkheid over het gemeente beleid voor de wijk, of er is geen beleid?

  • Nieuwe wijkdelen worden niet verder ingericht, zoals bermen in Werkeren en Carré.
  • Plannen zoals wijkboerderij en inrichting Werkerpark blijven al vier jaar achterwege.
  • Fietspad naamborden ontbreken, overal onbegrijpbare fietsblokkade’s.
  • Groeninrichting zoals langs Oude Wetering en Dimence niet afgemaakt of onderhouden.
  • Rommelige inrichting toegangswegen Havezathealleee, Nijenhuislaan.

Daarnaast beginnen er werkzaamheden in de nieuwere wijken zoals Breecamp, deze zijn dan onbereikbaar per fiets en onveilig, hier wordt alleeen sociale woningbouw toegepast, zodat er tussen de wijken grote lege vlakten ontstaan, zoals tussen Carré en de naamsloze wijk van de Randestraat, Relaerstraat en de stukken grond langs Slotenhagenstraat en Breecamp waar veel bouwafval ligt. Verder het open gebied tussen Oude Wetering en winkelcentrum, hoe wordt dit gebied ingericht, wordt het een park, woningen, of fietspaden, het is één lege ruimte zonder aansluiting naar de wijk erachter.

Het is logisch dat door de terugval in de bouwplannen, die meer redelijk en logisch genoemd kunnen worden dan een crisis, de gemeente haar plannen aanpast. Maar in boven genoemde gevallen is de situatie al vijf jaar zo en je zal toch als gemeente beleidsplannen moeten bijstellen en uitvoeren, beleid is niet statisch ook als er minder geld is dan moet je zeker de plannen bijstellen.

Geld is echter bij de gemeente niet het probleem, hoe kan je anders vijf keer geld besteden aan de bussluis tussen Oude Wetering en winkelcentrum,
eerst een bouwverkeersweg, toen een busverbinding, daarna een bussluis aanleggen, daarna zoveel definitieve paaltjes zetten dat er geen fiets doorkan en als laatste aan beide kanten een berg zand storten met verboden toegangsborden, zodat er zeker geen fietsverkeer doorkan en waarom??