Breezicht klaar voor bouw 1140 woningen

Waar nu nog luidruchtige meeuwen toezicht houden op het laatste grondwerk, daar zullen na de zomer de echte toezichthouders en voormannen de bouw in de nieuwe buurt Breezicht gaan begeleiden. Het betreft het jongste deel van de wijk, aan de noordkant van Stadshagen, grenzend aan de Milligerplas. De oplevering van de eerste woningen vindt medio 2020 plaats.

Breezicht wordt een eigentijdse wijk: klimaatbestendig, energieneutraal en waterrobuust. Het woongebied wordt door de gemeente aangekondigd als ‘een gevarieerde woonbuurt met karakter, groen en water zijn overal prominent aanwezig.’ Bijzonder aspect hierin is dat de zes woongebieden er verhoogd worden aangelegd. Dit naar het voorbeeld van de in de polder Mastenbroek gebouwde boerderijen die op terpen zijn gerealiseerd. Het omliggende landschap wordt verlaagd\, waardoor er een waterbuffer in de buurt ontstaat.

Het landschap wordt watergeleidend gemaakt. Er is sprake van een dynamisch watersysteem, dat natuur- en landschapswaarden vergroot. De toekomstige bewoners wordt comfortabel en zorgeloos wonen beloofd, zonder natte voeten en uitgedroogde tuinen. Het gebied is straks bestand tegen tegen extreme plensbuien, droogte en hitte. De waterbuffer is zo groot dat Breezicht zelfs het teveel aan regenwater uit andere delen van Stadshagen kan bergen.