Breezicht vanaf nu hotspot van Stadshagen

Nu Breecamp de komende tijd wordt afgebouwd is de volgende buurt in Stadshagen aan snee: Breezicht. Waar in de geologie een hotpot een zwakke plek in de aardkorst is, daar lijkt Breezicht het als hotspot, in de betekenis van ‘plaats waar iedereen wil zijn’, te gaan maken. Die indruk wekte althans de gemeentelijke informatieavond van afgelopen dinsdag, waar ruim 200 bewoners op af kwamen. Zij kregen uitleg over de stedenbouwkundige opzet van de nieuwe buurt en maakten kennis met de eerste woningen van in totaal 1250 die er gebouwd gaan worden.

Groen-blauwe structuur

Wie zijn ogen en oren op de avond goed de kost gaf kan inderdaad constateren dat Breezicht allesbehalve een doorsnee buurt gaat worden. Het krijgt een zeer duurzaam karakter en er wordt gebouwd volgens de nieuwste stedenbouwkundige inzichten. De groen-blauwe structuur maakt Breezicht tot het meest landschappelijke deel van Stadshagen. Klimaatbestendig, waterrobuust en energieneutraal zijn de trefwoorden. Terpen en duinen moeten er voor zorgen dat woningen geen last hebben van water, de woningen krijgen zoveel mogelijk ‘nul op de meter’ en de Milligerplas biedt ongekende recreatieve mogelijkheden.

Duinzicht

Eerst wordt het zuidelijke deel van de buurt ontwikkeld en vindt de bouw plaats in de buurtschappen Duinzicht en Wetering. De projectontwikkelaars probeerden toekomstige bewoners te triggeren voor hun bouwplannen Volker Wessels presenteerde een bijzonder project van 19 woningen in vrije koop in Wetering, die in 19 werkdagen worden gerealiseerd. Per woning leveren zes vrachtwagens alle in elkaar geschroefde elementen op de bouwplaats af. Het project start volgende maand; in het noordelijke deel van Breezicht wordt vanaf 2023 gebouwd

Sluipverkeer

Stedenbouwkundige Gertjan Timmerman verzekerde de bewoners dat er tijdens de bouw voldoende mogelijkheden blijven om een rondje Milligerplas te lopen. Toekomstige bewoners die geconfronteerd werden met uitzicht op een appartementencomplex of een ander gebouw van 22 meter waren not umused. En een duinenpartij rond de Milligerplas van hier en daar vier meter hoog, hoe houd je dan het zand op de plek. Verkeer is immer populair op dergelijke avonden. Vrees voor sluipverkeer bijvoorbeeld praat je mensen niet op één informatieavond uit het hoofd.

Voor nadere informatie: www.zwolle.nl/stadshagen