Stikstof speelt rol bij aanleg Breezicht-Noord

zaterdag 20 juni 2020
Stikstof speelt rol bij aanleg Breezicht-Noord

Breezicht-Noord, de toekomstige woonwijk die pal langs de Milligerplas wordt ontwikkeld, moet een natuurinclusieve en betaalbare woonbuurt worden. Dat is het plan van de gemeente voor de ruim vijfhonderd woningen die naar verwachting vanaf 2022 moeten verrijzen. Of dat ook geheel volgens plan gaat ligt aan de stikstofeisen van de overheid.

Klimaatbestendig, waterrobuust, natuurinclusief en energieneutraal. Breezicht heeft in woord en plan veel duurzaamheid in zich. In totaal moeten er 1140 woningen verschijnen, waarvan Breezicht-Noord het sluitstuk is. De woningen zijn hard nodig: in Zwolle is de woningdruk groot, met name voor betaalbare woningen nu de prijzen fors hoog liggen.

Natura 2000 en Stadshagen
De snelle opmars van nieuwe woningen kent in Zwolle mogelijk z’n grenzen. Stadshagen ligt pal langs een Natura-2000 gebied, waardoor Zwolle rekening moet houden met stikstofdruk op kwetsbare natuur. In het slechtste geval betekent het dat er mogelijk grenzen worden gesteld aan bijvoorbeeld het aantal te bouwen woningen in De Tippe en Breezicht en zelfs voor het nog uit te breiden winkelcentrum in Stadshagen.

Stikstof speelt rol bij aanleg
Naar wat de effecten op de woningmarkt in Stadshagen precies zijn, en of de stikstofdruk mogelijk in overleg met de provincie kan worden opgelost, wordt onderzoek gedaan. De ronkende aankondiging van de gemeente voor de bouw van vele honderden woningen in een ‘klimaatadaptieve en groenblauwe’ wijkdeel in Stadshagen wordt daarom met enige armslag afgesloten met de volgende tekst:

“Vanwege de nabijheid van Natura 2000 gebieden speelt stikstof een rol bij zowel de aanleg van de woonbuurt als het gebruik. Om die effecten beter in beeld te krijgen en passende maatregelen te treffen wordt aanvullend onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat afhankelijk van de procedure voor het bestemmingsplan de bouw begin 2022 kan starten.”

Tekst gaat verder na impressie

Impressie van Breezicht – Afbeelding: Gemeente Zwolle

Ambities
Desalniettemin zijn de ambities van de gemeente voor Stadshagen als duurzame en toekomstbestendige wijk groot en wordt er voor een deel voorgesorteerd op fossielvrij leven en een klimaatadaptieve toekomst.

Stadshagen als oplossing forse woningnood
Tegelijktertijd is Stadshagen momenteel de enige plek binnen Zwolle waar in hoog tempo en op grote schaal gebouwd kan worden om te voorzien in een enorme behoefte aan woningen. Die wordt nog eens gevoed nu de VVD afgelopen week in de Tweede Kamer pleitte voor een woningdeal met de Regio Zwolle als oplossing voor de forse woningnood in het westen van het land. De regio Noord-Holland Noord, om een voorbeeld te noemen, bood daarbij al 60.000 woningen aan in de hoop nieuwe inwoners te trekken uit de Randstad. De VVD hoopt in Zwolle ook vele duizenden woningen extra te kunnen creëren.

Armslag
Hoe groot de rol van stikstof is op de bouw in Zwolle, zal niet alleen afhangen van de wijze waarop er wordt gekeken naar Stadshagen en het Natura2000 gebied rond de IJssel. Ook gesprekken met de provincie om die effecten breder af te kunnen wentelen spelen daarbij een rol. Voor de woningzoekende en de klimaatadaptieve plannen van de gemeente voor het wijkdeel Breezicht-Noord is dat dus een spannende fase. De plannen voor Breezicht-Noord zijn ambitieus en veelbelovend, maar nog wel met een armslag.

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!