Schrikbarend groter miljoenentekort Stadshagen 2

woensdag 19 januari 2011

Het tekort op de grondexploitatie van de gemeente Zwolle is, door onder andere het tijdelijk stilleggen van de woningverkoop in Stadshagen 2, inmiddels opgelopen tot € 17 miljoen. Het doel van het tijdelijk stilleggen van de woningverkoop in Stadshagen 2 is om de woningverkoop in Stadshagen I te stimuleren. De grondexploitaties van Stadshagen I en II zijn volledig van elkaar afhankelijk. Om het tekort terug te dringen heeft de gemeente een aantal voorstellen gedaan waarmee het totale tekort met ruim € 7 miljoen kan worden verlaagd.

Net als vorig jaar, herziet de gemeente de grondexploitatie Stadshagen II. Reden hiervoor is dat het tekort van € 9,5 miljoen door een aantal tegenvallers en de gevolgen van de woningmarktcrisis is opgelopen naar ruim € 17 miljoen.

Tegenvallers worden met name veroorzaakt door de aanhoudend slechte woningmarkt. Daarbij heeft de gemeente ervoor gekozen om de woningverkoop in Stadshagen II tijdelijk stil te leggen om daarmee de woningverkoop in Stadshagen I te stimuleren. De grondexploitaties Stadshagen I en II zijn volledig van elkaar afhankelijk. De exploitatie van Stadshagen I heeft nog steeds een positief saldo van € 11,1 miljoen. Het college wil daarom onderzoeken of het mogelijk is de beide grondexploitaties te koppelen.

Voorstellen
Om de grondexploitatie te optimaliseren heeft het college voorstellen gedaan die direct ingeboekt kunnen worden. Zo kan het berekende tarief voor de grondwaterbelasting omlaag omdat er minder grondwater onttrokken hoeft te worden dan vooraf ingecalculeerd. Ook wordt voorgesteld de parkeernorm voor de goedkope woningbouwcategorie vast te stellen op 1,7 parkeerplaats per woning in plaats van 1,9. Dit betekent minder parkeerplaatsen voor de goedkope woningen.

Verder hebben B&W voor de optimalisatie een aantal voorstellen gedaan die zij nog nader willen onderzoeken. Nagedacht wordt of het informatiecentrum Stadshagen op termijn gesloten kan worden en een nieuwe, minder dure, locatie terug te brengen die maximaal twee dagen per week geopend is. Het centrum trekt door de veranderende woningmarkt minder bezoekers en de kosten van de locatie zijn erg hoog. Ook onderzoekt de gemeente of het mogelijk is zelf tot projectontwikkeling over te gaan van het nog te ontwikkelen projectmatig woningbouwprogramma. Met twee pilots in Stadshagen II wil de gemeente met de corporaties de woningmarkt weer op gang brengen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de door B&W gedane voorstellen, maakt de gemeente een nieuwe grondexploitatie die vervolgens opnieuw aan de raad wordt voorgelegd.

Lees meer over:

| | |

Meer nieuws uit Stadshagen:

Magazine maart 2024

StadshagenNieuws Magazine

Uw advertentie hier?

Profiteer van de interessante doelgroep op deze site. Informeer eens naar de mogelijkheden!

Vrijwilligers

Af en toe vrijblijvend en op vrijwillige basis artikelen schrijven of fotoreportages maken voor deze site? Laat het ons weten!

Tips of suggesties?

Nieuwstips, suggesties, foto's en persberichten ontvangen we graag! Stuur het eenvoudig door aan onze redactie!