Meer goedkope woningen in De Tippe, meer huur Breezicht

De gemeente Zwolle wil meer goedkopere woningen gaan bouwen in nieuwbouwwijkdeel De Tippe, nu is gebleken dat door kostenstijgingen de verwachtte goedkope woningvooraad in Breezicht niet kan worden gehaald. Zo moeten er in de Tippe 150 woningen extra worden gebouwd in de ‘betaalbare categorie’.

De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel, dat maandag wordt besproken. In het voorstel zit een pakket maatregelen die de onverwachte gestegen woningprijzen in Breecamp moeten compenseren. Door die stijging komen er in Zwolle minder goedkope woningen op de markt dan verwacht.

Koopwoningen ingeruild voor huur
In het voorstel staat ook dat er geplande koopwoningen in Breezicht worden ingeleverd voor middeldure huurwoningen, om zo tegemoet te komen aan de overspannen woningmarkt. Daar is een tekort aan betaalbare woningen.

Huizen dichter op elkaar, meer appartementen in de Tippe
Wijkdeel De Tippe draait feitelijk op voor de problemen in Breezicht. Hier vindt de gemeente een oplossing door meer ‘gestapeld’ te bouwen. Dat betekent dat er in het zuidelijke deel appartementencomplexen komen. Daarnaast worden woningen dichter op elkaar gebouwd en wordt er gekeken naar andere bouwvormen, zoals zogenaamde rug-aan-rug woningen.

Volgens de gemeente blijft de ruimtelijke kwaliteit en ambitie wel overeind staan, omdat de verdichting zich afspeelt in tien procent van de bouwvelden. Verdichting werd ook na de kredietcrisis in Stadshagen toegepast, waar in sommige wijken de straten minder breed werden opgezet.

Experiment met meerwaarde
Om woningen betaalbaar te houden experimenteert de gemeente in De Tippe met een pilot rond meerwaarde. In het kort betekent het dat eerste kopers van nieuwbouwwoningen de huizen met korting kunnen kopen, maar bij verkoop de meerwaarde (tot een bepaalde hoogte) naar de gemeente gaat.

Dat bedrag wordt in de loop van vijftien jaar uiteraard steeds kleiner en voorkomt daarmee fikse kostenstijgingen. Voordeel is dat de eerste kopers lagere maandlasten hebben.