De Stadshoeve presenteert plannen tijdens bijeenkomst

Het bestuur van stichting de Stadshoeve en al haar vrijwilligers praten donderdag 17 september de wijk bij over de ontwikkeling van De Stadshoeve, de nieuwe wijkboerderij aan de Oude Wetering. Afgelopen zomer is er hard gewerkt aan het creëren van draagvlak in de wijk en fondsenwerving om ervoor te zorgen dat De Stadshoeve medio 2016 zijn deuren kan openen. De Stadshoeve moet volgens de stichting dé ontmoetingsplek voor Stadshagen worden.

Bijpraten over de stand
De laatste bijeenkomst waarin de wijk werd geïnformeerd over de stand van zaken rondom De Stadshoeve was afgelopen 13 mei. De plannen liggen voor een groot deel klaar, het ontwerp voor het nieuwe gebouw is zo goed als af, alleen nu nog de financiering en draagvlak vanuit de wijk. Het bestuur nodigt iedereen uit op donderdag 17 september om 19.30 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen.

De Stadshoeve
Naast de bestaande schuur van de wijkboerderij aan de Oude Wetering komt het nieuwe gebouw van de nieuwe Stadshoeve. Het moet volgens de stichting een ontmoetingsplek worden waarbij naast het nieuwe gebouw met ontmoetingsruimte, keuken en stallen ook educatieve tuinen worden aangelegd. Daarnaast moet er een grote diversiteit aan dieren komen en wordt er voor de kinderen van alle leeftijden een avontuurlijk speelterrein gemaakt.

Situatie De Stadshoeve Stadshagen klein

 

Om dit te kunnen realiseren krijgt de Stichting De Stadshoeve financiële steun van de gemeente, maar daarmee is de stichting er nog niet. Er is meer geld nodig om alles te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld de aanleg van de tuinen, de aanschaf en onderhoud van de dieren en de aanleg van het avontuurlijk spelen. Wat volgens de stichting nog belangrijker is, is het draaiende kunnen houden en onderhouden van De Stadshoeve. Volgens de stichting gaat het al erg goed met het werven van fondsen, maar heeft het nog een extra zet nodig. Volgens de Stadshoeve zullen ook de inwoners uit Stadshagen een bijdrage moeten leveren.

De Stadshoeve vanaf de Oude Wetering